Biomedicinsk analytiker, kompletteringsutbildning - information till dig som är antagen

Frysta prover
Frysta prover

Välkommen!

Du har fått besked om att du är en av de sökande som antagits till Kompletteringsutbildning till Biomedicinsk analytikerexamen vid Medicinska fakulteten i Linköping och här följer viktig information inför studiestarten.

Svar på antagningen

Du som antagits i urval 1 måste svara Ja om du vill ha din plats. Ditt svar ska ha inkommit senast den 19 december 2022 till www.antagning.se
 
Har du antagits i urval 2 behöver du inte lämna svar om du vill ha din plats. 
 
Oavsett när du antagits ska du snarast lämna återbud om du inte vill ha din plats. Du kan lämna återbud till platser som du är antagen till, men också till reservplatser. Läs mer på antagning.se
 
Även om du har för avsikt att söka anstånd måste du tacka ja till din plats.
 

Välkomstbrev från programmet

Upprop 23 januari

Utbildningen börjar måndagen den 23 januari med upprop kl. 11.00 i lokal Papaver på Campus US.

Efter uppropet sker en introduktion till den ettåriga utbildningen och speciellt till den första utbildningsdelen ”Biomedicinsk laboratorievetenskap och sjukdomslära, 30hp”.

OBS!
Uppropet är obligatoriskt
. Om du är förhindrad att närvara vid uppropet måste du meddela det till Studentenheten:

Studievägledare
. Daniel Antonsson tfn: 013-28 68 19
E-post: studievagledare.bio@medfak.liu.se

Är du inte närvarande på uppropet förlorar du platsen om du inte i förväg kontaktat oss och fått skälen till frånvaron godkända.

Före uppropet gäller följande schema:
23/1 kl 10.00-10.30, Växthuset (hus 511), Campus US

Hållpunkter:
10.00 Lithe Blås
10.10 Välkommen från dekan och prodekan LiU samt Region Östergötland
10.25 Consensus
10.30 Klart

Vid programmet används följande litteraturlista: Litteraturlista VT 2023 (Excel)

Schema för kursen 8BMX13 kan sökas ut på https://cloud.timeedit.net/liu/web/ Schemat publiceras i slutet av december.

 

Utbildnings- och programplan

Information inför utbildningsstarten


Folkbokföring

 Aktuella adressuppgifter är viktiga. Det är viktigt både för dig och för universitetet att information som sänds ut verkligen kommer fram.
 
Enligt folkbokföringslagen är du skyldig att folkbokföra dig på studieorten. Undantag gäller för dem som har make/maka, sambo, barn på annan ort (eller saknar bostad på studieorten). Anmälan om folkbokföring görs till ditt lokala skattekontor. Ladok hämtar adressuppgifter från Skatteverket. Tillfällig adress anger du själv i Studentportalen som du får tillgång till när du har registrerat dig på utbildningen.
 

Studiemedel

När du har registrerat dig dagen efter uppropet rapporteras det automatiskt till CSN och sedan sker utbetalningen av studiemedel. OBS! För att utbetalning skall ske måste du lämna en studieförsäkran till CSN.
 
Vi rekommenderar dig att söka studiemedel för så lång period som möjligt, då CSN gör ny prövning vid varje ansökan.
 
CSN i Linköping har adress: Hamngatan 13, 581 96 Linköping, tel. 0771-27 60 00, www.csn.se.

Om universitetsstudier

Kontaktpersoner

Tips till dig som ny student

Antagen till LiU