Biomedicinsk analytiker, kompletteringsutbildning - information till dig som är antagen

Välkommen!

Du har fått besked om att du är en av de sökande som antagits till Kompletteringsutbildning till Biomedicinsk analytikerexamen vid Medicinska fakulteten i Linköping och här följer viktig information inför studiestarten.

Svar på antagningen Visa/dölj innehåll

Du som antagits i urval 1 måste svara Ja om du vill ha din plats. Ditt svar ska ha inkommit senast den 17 december 2021 till www.antagning.se
 
Har du antagits i urval 2 behöver du inte lämna svar om du vill ha din plats. 
 
Oavsett när du antagits ska du snarast lämna återbud om du inte vill ha din plats. Du kan lämna återbud till platser som du är antagen till, men också till reservplatser. Läs mer på antagning.se
 
Även om du har för avsikt att söka anstånd måste du tacka ja till din plats.
 

Corona/Covid-19 Visa/dölj innehåll

Vi planerar för fullt hur utbildningen ska genomföras till våren utifrån det rådande pandemiläget. Informationen på denna sida kan komma att uppdateras och det är därför viktigt att du kontrollerar den igen inför uppropet.

Välkomstbrev från programmet Visa/dölj innehåll

Upprop 24 januari

Utbildningen börjar måndagen den 24 januari. Mer information om uppropet kommer att publiceras inför uppropet.
Efter uppropet sker en introduktion till den ettåriga utbildningen och speciellt till den första utbildningsdelen ”Biomedicinsk laboratorievetenskap och sjukdomslära, 30hp”.
 
 
OBS! Uppropet är obligatoriskt. Om du är förhindrad att närvara vid uppropet måste du meddela det till Studentenheten:
 
Studievägledare. Daniel Antonsson tfn: 013-28 68 19
 
Är du inte närvarande på uppropet förlorar du platsen om du inte i förväg kontaktat oss och fått skälen till frånvaron godkända.
 
Vid programmet används följande litteraturlista: Litteraturlista VT 2021 (Excel)

 

 
Schema för kursen 8BMX13 kan sökas ut på https://cloud.timeedit.net/liu/web/  Schemat publiceras i slutet av december.
 

Utbildnings- och programplan Visa/dölj innehåll

Information inför utbildningsstarten Visa/dölj innehåll

Folkbokföring

 
Aktuella adressuppgifter är viktiga. Det är viktigt både för dig och för universitetet att information som sänds ut verkligen kommer fram.
 
Enligt folkbokföringslagen är du skyldig att folkbokföra dig på studieorten. Undantag gäller för dem som har make/maka, sambo, barn på annan ort (eller saknar bostad på studieorten). Anmälan om folkbokföring görs till ditt lokala skattekontor.
 
Ladok hämtar adressuppgifter från Skatteverket. Tillfällig adress anger du själv i Studentportalen som du får tillgång till när du har registrerat dig på utbildningen.
 

Studiemedel

När du har registrerat dig dagen efter uppropet rapporteras det automatiskt till CSN och sedan sker utbetalningen av studiemedel. OBS! För att utbetalning skall ske måste du lämna en studieförsäkran till CSN.
 
Vi rekommenderar dig att söka studiemedel för så lång period som möjligt, då CSN gör ny prövning vid varje ansökan.
 
CSN i Linköping har adress: Hamngatan 13, 581 96 Linköping, tel. 0771-27 60 00, www.csn.se.

Kontaktpersoner Visa/dölj innehåll