01 juni 2017

Judit Svensson Arvelund och Marietta Radomska byter under tre års tid Linköpings universitet mot universitet i USA respektive Finland. De har tilldelats Vetenskapsrådets bidrag för internationell postdok.

Judit Svensson Arvelund påbörjade redan i augusti 2016 sin postdok vid Tisch Cancer Institute, Icahn School of Medicine at Mount Sinai i New York. Hon har tidigare forskat vid institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) om hur mammans immunförsvar anpassas för att förhindra avstötning av fostret och hur en misslyckad anpassning kan bidra till graviditetskomplikationer.

Projektet som hon nu får 3,2 miljoner kronor för ska utveckla en ny typ av behandling baserad på ett onkolytiskt virus, det vill säga ett virus som selektivt angriper och förstör cancerceller, i kombination med immunterapi. Viruset kommer att beväpnas med en gen som ska stärka virusets förmåga att aktivera kroppens eget immunförsvar. Tanken är att immunförsvaret ska bli bättre på att angripa primärtumören, samt tumörceller som spridit sig till andra delar av kroppen.

– Vår förhoppning är att kunna ta fram en ny behandlingsstrategi som är både säker och mer effektiv än nuvarande behandlingar, skriver Judit Svensson Arvelund i mejl från USA.

Marietta Radomska arbetar i dag på Tema genus inom fältet genus, natur och kultur samt vid The Posthumanities Hub. Även hon får nära 3,2 miljoner och hon ska de kommande tre åren ägna sig åt projektet ”Dödens ekologier: miljön, kroppen och etik i samtida konst”. Projektet tar avstamp i klimatförändringarna och jordens tillstånd. 

– Att mat- och vattenresurser bryts ned eller minskar gör vissa miljöer omöjliga att överleva i. Det leder till döden för individuella organismer, arter och befolkningar. Men i stort sett är det bara mänsklig död som anses förtjäna uppmärksamhet och respekt, säger Marietta Radomska. 

Genom att sammanföra samtida konst, miljöorienterad humaniora, feministisk teori, dödstudier samt naturvetenskap ska hon bland annat undersöka dödens ekologier bortom den mänskliga dödens unika status. Hon ska också utforska hur konst kan bidra till mer nyanserade former av etik om döden som också innefattar ickemänsklig död.

Syftet med Vetenskapsrådets internationella postdok är att främja internationell rörlighet för nydisputerade forskare med svensk doktorsexamen. Totalt beviljades 41 av 248 ansökningar.

Nyheter

Bidrag från Familjen Kamprads stiftelse förlänger forskningsprogram om smarta elnät

Forskningsprogrammet “Resistans och effekt - om smarta elnät för de många människorna” har fått ytterligare 19,8 miljoner kronor i bidrag från Familjen Kamprads stiftelse och fortsätter i tre år till.

Keti Chukhrov.

"Den svenska akademiska världen är mycket unik"

Keti Chukhrov har uppskattat sitt år vid LiU som gästprofessor i Tage Danielssons namn. Hon är imponerad av hur demokratiskt arbetet är upplagt, samt det stöd och fina samarbete som präglar IKOS.

Superdatorn Berzelius.

Superdatorn Berzelius uppgraderas till dubbla kapaciteten

Superdatorn Berzelius används för forskning inom bland annat livsvetenskaperna, maskininlärning och AI. Till hösten ska Berzelius uppgraderas, en satsning som möjliggörs av en donation på 125 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.