19 december 2016

Grattis Erik Berglund, universitetslektor i datalogi på IDA som fått årets AF-pris till Kjell Norbergs minne på 5 000 kronor. Hur känns det?

Åke Wasteson, ordförande i AF, Erik Berglund, Göran Hessling, AF-prisfondens styrelse. Foto: Privat- Spännande. Och roligt att bli uppmärksammad. Jag hade ingen aning.
Erik Berglund är universitetslektor på IDA, avdelningen Interaktiva och kognitiva system (HCS). Här arbetar han mycket med att skapa starka motivationsmässiga och konstruktiva kursuppgifter.
- Jag villa att studenterna ska tycka uppgiften i sig är rolig, att de får välja projekt och bygga något som de själva valt och få kunskap på det sättet. I spelkursen blir det väldigt tydligt. Att spelen ska bli bra tar fokus bort från att man ska bli betygsatt som slutpunkt. Speltävlingen hjälper till här, som ett mål för de som vill i anslutning till men på inget sätt obligatoriskt moment.

Spelkursen är också bakgrunden till LiU Game Award, numera LiU Game Conference.
- Det är också från min kurs som idag merparten av de ca 60 bidrag till tävlingen kommer. Fokuserar man på att bygga bra spel för tävlingen glömmer man bort examinationen. Jag är själv sådan att om jag ser hur tekniken kan skapa ett spännande resultat, då blir jag riktigt intresserad och jag finner att det också driver många studenter, inte ämnet utan vad man kan göra med ämnet.
Det är också Erik Berglund som ligger bakom IDA:s fondtapet vid ingång 29 i B-huset. I den har han lyckats förena kod och konst i samma bild.

Vad ska du göra med pengarna?

- Det har jag inte funderat på än. Men att köpa något nytt spännande som inspirerar är ju alltid roligt. Kanske en robot?

AF-priset instiftades av Akademiska föreningen och delades ut första gången 1999. Hittills har 38 personer, lärare, forskare, studenter och administratörer, varit prismottagare utifrån motiveringen att de ”genom eget arbetet på ett förtjänstfullt sätt bidragit till för Linköpings universitet värdefull verksamhet, utveckling eller förnyelse”.
AF-priset omfattar två priser. Årets AF-pris till Kjell Norbergs minne delades ut i Norrköping den 16 december i samband den årliga stipendieutdelningen. Det andra priset kommer att delas ut i januari 2017 när mottagaren är åter i Sverige.

Motivering till priset:
”Erik har som lärare framgångsrikt arbetat med att utveckla och förnya kurser, pedagogiska metoder och samarbeten med externa aktörer, främst inom datorbaserade spel och spelprogrammering. Han har t ex tagit initiativ till att förena programmering och konst genom att utveckla nya tekniker och pedagogiska metoder för att med hjälp av program skapa bilder. Detta har bidragit till ett ökat intresse för programmering hos nya grupper och en bättre förståelse av algoritmerna hos deltagarna. Denna typ av konstprogrammering har tillämpats i kurser för besökande skolelever och har nyligen införts för LiU:s designstudenter, där de får nya verktyg för att snabbt prova idéer och utforska gränser för design. I samarbete med Fenomenmagasinet i Gamla Linköping har Erik utvecklat spel för lärande och rörelse som är anpassat till besökande ungdomar. Hans verksamhet har också givit avtryck på campus genom rörelsebaserade spel i allmänna utrymmen, där förbipasserande kan pröva att spela genom att röra på kroppen. Erik är en av initiativtagarna bakom LiU Game Awards som tävling för studenter inom spelprogrammering. Detta är nu en del av LiU Game Conference, med stort deltagande från industri och forskare inom spel, visualisering och virtual reality.”

Senaste nytt från LiU

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.