20 mars 2017

Båda har doktorerat på LiU och båda är intresserade av kommunernas samverkan med andra aktörer. Inessa Laur och David Ekholm är nya postdoktorer på CKS.

CKS växer, i mars har två nya postdoktorer börjat sin anställning. 

Inessa Laur doktorerade på avdelningen för Projekt, Innovationer och Entreprenörskap (PIE) vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Hennes forskningsfält handlar om klusterbyggande och hon har studerat entreprenörer, eldsjälar och deras drivkrafter för att bygga kluster.

Kommunerna som intermediärer

På CKS kommer hennes forskning att handla om kommunerna som intermediärer: kommunernas roll mellan andra aktörer och deras betydelse för regionutveckling och entreprenörskap.

– Kommunerna har en viktig del i att skapa broar mellan offentlig sektor och privata aktörer. De har blivit mer och mer aktiva i att driva brobyggandet, säger Inessa Laur.

Idrott en väg till integration 

David Ekholm doktorerade vid socialt arbete på Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. Hans avhandling handlade om hur idrottsverksamhet har blivit en praktik i kommunerna för att motverka och hantera sociala problem. På CKS kommer hans forskning att handla om integration och vilken roll kommunala samverkansprojekt med aktörer från civilsamhället kan spela för integrationen av ungdomar. 

– Kommunerna är innovativa när det gäller att hitta nya vägar för att minska utanförskap och det är spännande att se hur en praktik växt fram där idrott används som verktyg. Jag vill också undersöka själva integrationsbegreppet: när flera aktörer samverkar, vem definierar då innebörden av ordet integration? säger David Ekholm.

Porträtt av Inessa Laur och David Ekholm, postdoktorer vid Centrum för kommunstrategiska studier.

Senaste nytt från LiU

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.