06 april 2017

Ett försiktigt leende och föräldrar som inte kan slita blicken från sina nyopererade barns ansikten. En fyrtiofem minuter lång operation förändrar livet för ett barn med läpp- och gomspalt. Det har Emilie Engblom sett under sitt volontäruppdrag i Nicaragua med Operation Smile.

Efter operation av läpp- och gomspaltDet började med en föreläsning om Operation Smile och deras verksamhet. Logopedstudenten Emilie Engblom visste genast att detta var något hon ville engagera sig i. Föreläsaren som Emilie såg var logoped och hon delade med sig av sina volontärerfarenheter. Operation Smile är en internationell välgörenhetsorganisation som reser på uppdrag till utvecklingsländer och opererar läpp-, käk- och gomspalt på barn.

– Jag räckte upp handen och hörde mig själv fråga; hur får man möjlighet att göra det där?

Operation Smile på LiU

Det ledde till att Emilie tog initiativet till det som idag är Operation Smile Unga volontärer LiU. Föreningen består av åtta medlemmar som är studenter. De jobbar främst med att sprida kunskap om vad Operation Smile gör. Unga volontärer LiU syns på studentmässor, på Kalasmottagningen och på Nolle-festen i Norrköping. Under vårterminen uppmärksammar de Operation Smile-månaden för att synliggöra välgörenhetsorganisationen.

Ett medicinskt uppdrag pågår vanligtvis ungefär tio dagar. All utrustning och personal som behövs för att genomföra runt hundra läpp-, käk- och gomspaltsoperationer flygs in. På uppdragen deltar allt från plastikkirurger, narkossköterskor och barnläkare, till logopeder, psykologer och journalförare. Alla jobbar på frivilligbasis.

Logopeden Emelie Engblom och barn med läpp- och gomspaltFörra året i november åkte Emilie Engblom till Nicaraguas huvudstad Managua tillsammans med fyra medicinska volontärer från Sverige. Unga volontärer kan resa med som journalister, och har i uppgift att rapportera och berätta om uppdraget. Emilie åkte också runt till byar på landsbygden tillsammans med två italienska studenter för att prata och undervisa om handhygien, vikten av att borsta tänderna och vad som är bra och nyttig mat.

– Vi jobbade dygnet runt, kändes det som, men det var fantastiskt!

Under Emilies uppdrag i Managua opererades 135 barn. Det är 135 förändrade liv på ungefär en vecka. Barnen som har ett visst utseende på grund av läpp- eller käkspalt mobbas ofta, och många kan eller vill inte gå i skolan. Bristen på läs- och skrivkunnande leder till att barnen börjar jobba i hemmet i tidig ålder. Att gömmas undan blir vardag.

– Det är svårt för barn som föds med ansiktsmissbildningar i vissa länder och främst på landsbygden. Man ser olika på det medicinska och utseendet som kommer med en läppspalt kan ses som en bestraffning för något. Barnet och familjen, och ibland hela byar, kan bli trakasserade och isolerade, berättar Emilie.

Läpp-, käk- och gomspalt leder inte bara till kosmetiska problem och dess följder. Barn som inte blir opererade i tidig ålder har svårigheter med att bilda ett tryck i munhålan. Barnen inte kan amma eller äta från flaska så bra, då det behövs ett tryck i munhålan för att skapa ett sug. Barnen är ofta undernärda när de kommer till Operation Smiles uppsamlingsplatser. Även talet drabbas av läpp-, käk- och gomspalt. Uttalet av bokstäver som p och b, som kräver att man sluter till munnen, blir svåra att uttala och barnen låter annorlunda.

– När man som logoped åker på uppdrag med Operation Smile är det både tal- och matproblematiken man jobbar med, ofta behövs det hjälp av en tolk. Träning kan ske genom att öva på att bilda olika ljud.

Enkel operation förändrar

Så en enkel operation kan verkligen betyda helt nya förutsättningar för barnen. Just glädjen över att få en operation och möjligheterna som kommer med den bär Emilie med sig efter uppdraget. Att få vara med om så många känslor genom andra människors upplevelser: glädjen över att få en operation, oron hos föräldrarna när barnen fördes till operationssalen, och tacksamheten när operationen var klar.

– Jag fick hämta in föräldrar och vara med när de såg sina barn för första gången efter operationen. De kunde inte sluta titta på sina barn!

Operation Smile strävar efter att regelbundet återkomma till samma ställe för att fånga upp alla som behöver en operation. Det är knepigt att nå ut till avlägsna byar, och det kan vara svårt att få fram budskapet med reklam då läskunnigheten ofta är låg i områden som Operation Smile verkar i. Koordinatorer från organisationen åker ut till byar och mindre städer med bilder på hur läpp-, käk- och gomspalt kan se ut. Man pratar med lokalbefolkningen för att höra om de känner någon som ser ut så. Operation Smile har även precis startat upp ett center för operationer i Managua, och under uppdraget Emilie var på utbildades lokala läkare och studenter som skall kunna ta över verksamheten.

– Målet för Operation Smile är att alla barn med läpp- och gomspalt ska få en operation. Parallellt jobbar Operation Smile också med att vidareutbilda medicinsk personal på plats, så att de på sikt själva ska kunna ta hand om sina patienter.

Hoppas åka som verksam logoped

För Emilie Engblom väntar nu uppsatsskrivning och logopedexamen i juni. Att om några år åka på uppdrag som verksam logoped är något hon hoppas på och ser fram emot. Till sitt kommande yrkesliv tar Emilie med sig hur avgörande vård och en operation kan vara för den enskilda personen.

– I Sverige tar vi ofta vården för givet. Att få vara med om att göra en så stor skillnad i någons liv som vi upplevde under uppdraget har gett mig ett perspektiv på det, säger Emilie.

Arbetet med Operation Smile Unga volontärer LiU kommer inte upphöra i och med en examen. Senare i år skall Emilie Engblom föreläsa och dela med sig av sina erfarenheter till logopedstudenter. Emilies engagemang gör att chansen är stor att det tänds en gnista för volontärarbete hos flera i publiken, som det gjorde hos henne själv.

Foto: Operation Smile

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.