Ämneskurser inom lärarlyftet

Ämneskurserna inom Lärarlyftet riktar sig till dig med lärarexamen som vill bli behörig i fler ämnen. Vid LiU erbjuder vi kurser med sänkt studietakt som ges helt eller delvis på distans.

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare komplettera din legitimation med fler behörigheter. Ämneskurserna inom Lärarlyftet riktar sig till dig med lärarexamen som vill bli behörig i fler ämnen.

Regeringen har beslutat att Lärarlyftet ska förlängas. I den nya omgången finns det inte längre något krav på att deltagarna måste undervisa i det ämne som man vill bli behörig i. Däremot ska du ha en behörighetsgivande lärarexamen och vara anställd av staten, en kommun eller fristående skola.

Din arbetsgivare måste godkänna ditt deltagande i Lärarlyftet.

Informationen på den här sidan handlar om de ämneskurser som LiU erbjuder inom lärarlyftet. Gå till vår huvudsida för Lärarlyftet för att hitta information om Speciallärarutbildningen vid LiU.

Ämneskurser inom Lärarlyftet vid LiU

VT22

Dessa ämneskurser ges vid LiU inom Lärarlyftet med start vårterminen 2022. Klicka på den kurs du är intresserad av för mer information:

Kurserna ges på deltid och på distans, antingen helt utan fysiska träffar (teknik) eller med några campusförlagda moment per termin (slöjd).

Pågående och avslutade kurser inom Lärarlyftet

Dessa ämneskurser ges vid LiU inom Lärarlyftet startade HT21:

Dessa ämneskurser inom Lärarlyftet vid LiU startade VT21:

  • Teknik för lärare åk 1–3, 7,5 hp (1–7,5)
  • Teknik för lärare åk 4–6, 7,5 hp (1–7,5)
  • Slöjd för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45)

Dessa ämneskurser inom Lärarlyftet vid LiU startade HT20:

  • Matematik för lärare i åk 7–9, 45 hp (1–45)
  • Svenska som andraspråk för lärare åk 7–9, 45 hp (1–45)
  • Teknik för lärare åk 1–3, 7,5 hp (1–7,5)
  • Teknik för lärare åk 4–6, 7,5 hp (1–7,5)

Anmälan och antagning

Du söker till ämneskurserna inom Lärarlyftet via antagning.seAnmälningsperioden för vårens kurser är 15 september-15 oktober. Om inte platserna fylls kan sen anmälan vara möjligt. Kurserna ges under förutsättning att vi får nog många anmälningar.

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande. Dessa blanketter gäller för kurserna som startar HT 22:

Om ni är flera hos samma huvudman som vill gå någon av kurserna kan det finnas möjlighet att anordna kommunförlagda kurser. Kontakta LiU Uppdragsutbildning för mer information.

Validering

Universitetskanslersämbetet (UKÄ), som är tillsynsmyndighet för samtliga lärosäten, har fattat ett beslut som påverkar lärosätenas möjligheter att genomföra validering av dina eventuella tidigare studier och erfarenheter för tillgodoräknande i ovan nämnda uppdragsutbildning.

Skolverket kommer att vända sig till regeringen i avsikt att försöka få till en författningsändring, för ett klargörande vad gäller validering för tillgodoräknande inom de kurser som ingår i uppdragsutbildningen. Skolverket vet i nuläget inte hur lång tid en sådan process kan ta.

För närvarande kan vi inte genomföra några valideringar/tillgodoräknanden.

Mer information

Läs gärna mer om Lärarlyftets kurser för lärare på Skolverkets webbplats.

 

KontaktVisa/dölj innehåll