Ämneskurserna inom Lärarlyftet riktar sig till dig med lärarexamen som vill bli behörig i fler ämnen. Vid LiU erbjuder vi kurser med sänkt studietakt som ges helt eller delvis på distans.

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare komplettera din legitimation med fler behörigheter. Det finns inte något krav på att du måste undervisa i det ämne som du vill bli behörig i. Däremot ska du ha en behörighetsgivande lärarexamen och vara anställd av staten, en kommun eller fristående skola. För att delta i Lärarlyftet så måste din arbetsgivare godkänna ditt deltagande.

På den här sidan hittar du mer information om hur du ansöker, och länkar till aktuella och tidigare ämneskurser som getts vid LiU inom Lärarlyftet. Gå till vår huvudsida för Lärarlyftet för att hitta information om Speciallärarutbildningen vid LiU.

Mer information

Läs gärna mer om Lärarlyftets kurser för lärare på Skolverkets webbplats.

 

Ämneskurser inom Lärarlyftet vid LiU - höstterminen 2024

Deltagare om Lärarlyftet

Elin Lundberg, lärare och tidigare deltagare i kursen Teknik för lärare:

Lärarlyftet har utvecklat min undervisning och gett mig verktyg för att kunna förbättra, förändra och utmana planering och undervisning inom området teknik. Kursen innehåller tips på arbetsmetoder, material, insyn i forskning inom området, sätt att pröva sina planeringar och reflektera över förbättringar, som jag definitivt kommer att använda mig av i mitt arbete.
Porträtt av Elin Lundberg
Elin Lundberg har tidigare deltagit i Lärarlyftets kurs Teknik för lärare åk 1-3.

Så här går det till

Anmälan och antagning

Du söker till ämneskurserna inom Lärarlyftet via antagning.se. Anmälningsperioden för höstens kurser är 15 mars - 15 april. Om inte platserna fylls kan sen anmälan vara möjligt. Kurserna ges under förutsättning att vi får nog många anmälningar.

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande. Om ni är flera hos samma huvudman som vill gå någon av kurserna kan det finnas möjlighet att anordna kommunförlagda kurser. Kontakta LiU Uppdragsutbildning för mer information.

Blanketter för huvudmannens godkännande HT24

Validering för dig med kursstart VT24

Deltagare i Lärarlyftet erbjuds möjlighet till validering för tillgodoräknande. Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till. Valideringsprocessen genomförs i början av utbildningen, parallellt med de inledande studierna. Du kan ansöka både om tillgodoräknande av studier och validering av yrkeslivserfarenhet eller andra meriter. 

Nedan hittar du dokument med mer information om hur du ansöker om validering och blanketter för att ansöka om validering. Denna information gäller för dig som är antagen till en ämneskurs inom Lärarlyftet vid LiU med start VT24. 

OBS! Sista datum för att ansöka om validering för ämneskurser inom Lärarlyftet som startar VT24 är 15 februari 2024.

Dokument och blanketter för validering

Läs mer om hur du ansöker om validering

Blankett för dig som vill åberopa enbart tidigare studier

För dig som vill åberopa yrkeslivserfarenhet eller andra meriter

Pågående och avslutade kurser inom Lärarlyftet

Ämneskurser inom Lärarlyftet vid LiU som startade VT24

Ämneskurser inom Lärarlyftet vid LiU som startade HT23

Ämneskurser inom Lärarlyftet vid LiU som startade VT23

Ämneskurser inom Lärarlyftet vid LiU som startade HT22

Ämneskurser inom Lärarlyftet vid LiU som startade VT22

Ämneskurser inom Lärarlyftet vid LiU som startade HT21

Ämneskurser inom Lärarlyftet vid LiU som startade VT21

  • Teknik för lärare åk 1–3, 7,5 hp (1–7,5)
  • Teknik för lärare åk 4–6, 7,5 hp (1–7,5)
  • Slöjd för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45)

Ämneskurser inom Lärarlyftet vid LiU som startade HT20

  • Matematik för lärare i åk 7–9, 45 hp (1–45)
  • Svenska som andraspråk för lärare åk 7–9, 45 hp (1–45)
  • Teknik för lärare åk 1–3, 7,5 hp (1–7,5)
  • Teknik för lärare åk 4–6, 7,5 hp (1–7,5)

Kontakt