Ämneskurser inom lärarlyftet

Ämneskurserna inom Lärarlyftet riktar sig till dig med lärarexamen som vill bli behörighet i fler ämnen. Vid LiU erbjuder vi kurser med sänkt studietakt som ges helt eller delvis på distans.

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare komplettera din legitimation med fler behörigheter. Ämneskurserna inom Lärarlyftet riktar sig till dig med lärarexamen som vill bli behörig i fler ämnen.

Regeringen har beslutat att Lärarlyftet ska förlängas. I den nya omgången finns det inte längre något krav på att deltagarna måste undervisa i det ämne som man vill bli behörig i. Däremot ska du ha en behörighetsgivande lärarexamen och vara anställd av staten, en kommun eller fristående skola.

Din arbetsgivare måste godkänna ditt deltagande i Lärarlyftet.

Informationen på den här sidan handlar om de ämneskurser som LiU erbjuder inom lärarlyftet. Gå till vår huvudsida för Lärarlyftet för att hitta information om Speciallärarutbildningen vid LiU.

Anmälan och antagning

Du söker till ämneskurserna inom Lärarlyftet via antagning.se. Ansökan till vårens kurser öppnar den 15 september. 

Ämneskurser inom lärarlyftet vid LiU

VT-21

Dessa ämneskurser ges vid LiU inom lärarlyftet med start vårterminen 2021, klicka på den kurs du är intresserad av för mer information:

HT-20

Dessa ämneskurser inom lärarlyftet vid LiU startade HT20:

Kurserna erbjuds på deltid och helt eller delvis på distans.

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande.

Om ni är flera hos samma huvudman som vill gå någon av kurserna kan det finnas möjlighet att anordna kommunförlagda kurser. Kontakta Uppdragsutbildning för mer information.

Validering

Deltagare i Lärarlyftet erbjuds möjlighet till validering för tillgodoräknande. Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till.

Läs mer om hur du som är antagen till en ämneskurs inom Lärarlyftet vid LiU ansöker om validering i följande dokument:

Denna information gäller för dig som är antagen till en ämneskurs inom Lärarlyftet vid LiU. Information om validering för dig som är antagen till Speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet hittar du via sidan för Speciallärarutbildning.

Läs mer om Lärarlyftet hos Skolverket.

Uppdragsutbildning
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll