Ämneskurser inom lärarlyftet

Ämneskurserna inom Lärarlyftet riktar sig till dig med lärarexamen som vill bli behörig i fler ämnen. Vid LiU erbjuder vi kurser med sänkt studietakt som ges helt eller delvis på distans.

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare komplettera din legitimation med fler behörigheter. Ämneskurserna inom Lärarlyftet riktar sig till dig med lärarexamen som vill bli behörig i fler ämnen.

Regeringen har beslutat att Lärarlyftet ska förlängas. I den nya omgången finns det inte längre något krav på att deltagarna måste undervisa i det ämne som man vill bli behörig i. Däremot ska du ha en behörighetsgivande lärarexamen och vara anställd av staten, en kommun eller fristående skola.

Din arbetsgivare måste godkänna ditt deltagande i Lärarlyftet.

Informationen på den här sidan handlar om de ämneskurser som LiU erbjuder inom lärarlyftet. Gå till vår huvudsida för Lärarlyftet för att hitta information om Speciallärarutbildningen vid LiU.

Ämneskurser inom Lärarlyftet vid LiU

VT23

Dessa ämneskurser ges vid LiU inom Lärarlyftet med start vårterminen 2023. Klicka på den kurs du är intresserad av för mer information:

Kurserna ges på deltid och på distans, antingen helt utan fysiska träffar (Teknik) eller med några campusförlagda moment per termin (Slöjd).

 

Pågående och avslutade kurser inom Lärarlyftet

Dessa ämneskurser inom Lärarlyftet vid LiU startade VT22:

Dessa ämneskurser inom Lärarlyftet vid LiU startade HT21:

Dessa ämneskurser inom Lärarlyftet vid LiU startade VT21:

  • Teknik för lärare åk 1–3, 7,5 hp (1–7,5)
  • Teknik för lärare åk 4–6, 7,5 hp (1–7,5)
  • Slöjd för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45)

Dessa ämneskurser inom Lärarlyftet vid LiU startade HT20:

  • Matematik för lärare i åk 7–9, 45 hp (1–45)
  • Svenska som andraspråk för lärare åk 7–9, 45 hp (1–45)
  • Teknik för lärare åk 1–3, 7,5 hp (1–7,5)
  • Teknik för lärare åk 4–6, 7,5 hp (1–7,5)

Anmälan och antagning

Du söker till ämneskurserna inom Lärarlyftet via antagning.seAnmälningsperioden för vårens kurser är 15 september -17 oktober. Om inte platserna fylls kan sen anmälan vara möjligt. Kurserna ges under förutsättning att vi får nog många anmälningar.

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande. Dessa blanketter gäller för kurserna som startar VT23:

Om ni är flera hos samma huvudman som vill gå någon av kurserna kan det finnas möjlighet att anordna kommunförlagda kurser. Kontakta LiU Uppdragsutbildning för mer information.

Validering för dig med kursstart HT22

Deltagare i Lärarlyftet erbjuds möjlighet till validering för tillgodoräknande. Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till. Valideringsprocessen genomförs i början av utbildningen, parallellt med de inledande studierna.
OBS! Sista datum för att ansöka om validering för ämneskurser inom Lärarlyftet som startar HT22 är 15 september 2022.

Läs mer om hur du som är antagen till en ämneskurs inom Lärarlyftet vid LiU med start HT22 ansöker om validering i detta dokument:
1. Information om validering: Lärarlyftet vid LiU HT22

Du som vill åberopa enbart tidigare studier använder dig av denna blankett:
2. Ansökan om tillgodoräknande av studier

Du som vill åberopa yrkeslivserfarenhet eller andra meriter (ev. i kombination med tidigare studier) fyller istället i denna blankett (se separat instruktion för hur du fyller i den):
3. Ansökan om validering mot lärandemål (yrkeslivserfarenhet eller andra meriter)
4. Instruktion för valideringsblankett

Denna information gäller för dig som är antagen till en ämneskurs inom Lärarlyftet vid LiU med start HT22. Samma instruktion gäller för dig som antagits till någon av våra ämneskurser inom Lärarlyftet under det år (HT21-VT22) som valideringsmöjligheterna varit pausade, och som nu vill ansöka om validering. Information om validering för dig som är antagen till Speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet hittar du via sidan för Speciallärarutbildning.

Mer information

Läs gärna mer om Lärarlyftets kurser för lärare på Skolverkets webbplats.