Tema Barn bedriver utbildning om barn, barndom och familj
med fokus på barns och ungas sociala samspel och språk, barnkultur och barns konsumtion, samt barndomens förändring över tid och rum. Med ökad kunskap om barn och unga kan vi bättre förstå deras perspektiv på sin omvärld.
Tema Barn ger i samarbete med andra institutioner utbildning inom Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet. Våra kurser rör områden som utbildningshistoria, förskolans och skolans samhälleliga roll och värdegrund, mobbning och konflikthantering, ledarskap, fritidspedagogik, vetenskapsteori och metod. Vi medverkar också i utbildning inom socialt arbete, socialantropologi, statsvetenskap, specialpedagogik, allmändidaktik med mera.

Program, kurser & uppdragsutbildning

Internationellt masterprogram

Child Studies, 120 hp

Det tvärvetenskapliga masterprogrammet i barn- och barndomsstudier ger dig möjlighet att studera barns skilda sociala, kulturella och materiella villkor. Du får spetskunskaper i frågor som rör barn och barns livsvillkor.

Program i samarbete med andra institutioner

Fristående kurser

Amaya Pilla Masaquiza från Ecuador talar på sitt inhemska språk Kichwa vid ett FN-möte.

Barns rättigheter i policy och praktik, 7.5 hp

Barns rättigheter framstår ofta som en självklarhet, något som inte går att ifrågasätta. I den här kursen ställer vi grundläggande frågor, såsom: Hur kan man motivera att barn har särskilda mänskliga rättigheter? Vem räknas egentligen som barn? Ve...

Ett barn sitter i en säng i motljus och övar på att spela klarinett

Barn, kultur och fritid, 7.5 hp

Denna kurs ger dig en djup förståelse för barn och unga som viktiga kultur- och fritidsaktörer. Utforska kritiska perspektiv och samhällsnormer för att förstå och stödja barns rättigheter och möjligheter till kultur och fritid.

Barn och unga som hälsoaktörer, 7.5 hp

I kursen studeras barns och ungas hälsa och välbefinnande med betoning på barns och ungdomars perspektiv. Med hjälp av tvärvetenskapliga teorier och begrepp förväntas studenterna diskutera och problematisera barns och ungas aktörskap och rättighet...

Kontaktpersoner

Relaterat innehåll