Tema Barn bedriver utbildning om barn, barndom och familj
med fokus på barns och ungas sociala samspel och språk, barnkultur och barns konsumtion, samt barndomens förändring över tid och rum. Med ökad kunskap om barn och unga kan vi bättre förstå deras perspektiv på sin omvärld.

Tema Barn ger i samarbete med andra institutioner utbildning inom Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet. Våra kurser rör områden som utbildningshistoria, förskolans och skolans samhälleliga roll och värdegrund, mobbning och konflikthantering, ledarskap, fritidspedagogik, vetenskapsteori och metod. Vi medverkar också i utbildning inom socialt arbete, socialantropologi, statsvetenskap, specialpedagogik, allmändidaktik med mera.

Program, kurser & uppdragsutbildning

Internationellt masterprogram

Child Studies, 120 hp

Det tvärvetenskapliga masterprogrammet i barn- och barndomsstudier ger dig möjlighet att studera barns skilda sociala, kulturella och materiella villkor. Du får spetskunskaper i frågor som rör barn och barns livsvillkor.

Program i samarbete med andra institutioner

Fristående kurser

Kontaktpersoner

Relaterat innehåll