Utbildning vid tema Barn

Tema Barn bedriver utbildning om barn, barndom och familj
med fokus på barns och ungas sociala samspel och språk, barnkultur och barns konsumtion, samt barndomens förändring över tid och rum. Med ökad kunskap om barn och unga kan vi bättre förstå deras perspektiv på sin omvärld.
Tema Barn ger i samarbete med andra institutioner utbildning inom Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet. Våra kurser rör områden som utbildningshistoria, förskolans och skolans samhälleliga roll och värdegrund, mobbning och konflikthantering, ledarskap, fritidspedagogik, vetenskapsteori och metod. Vi medverkar också i utbildning inom socialt arbete, socialantropologi, statsvetenskap, specialpedagogik, allmändidaktik med mera.

Program, kurser & uppdragsutbildning

Internationellt masterprogram

Fristående kurser

Kontaktpersoner

Relaterat innehåll