06 september 2023

Polisinspektör Hilda Lundgren-Ramsten gästar Barnafrids inspirationslunch den 15 september. Hon är initiativtagare till och i dag regional samordnare för Förstärkningsteam Heder i polisregion Stockholm.

Förstärkningsteam Heder i polisregion Stockholm är speciellt duktiga på att utreda hedersrelaterat våld. Vid misstanke om att ett ärende har en koppling till heder markeras det i polisens system. Det medför att förstärkningsteamet läser in sig på ärendet och tar kontakt med utredaren. Hilda Lundgren-Ramsten kommer att föreläsa om teamets arbetssätt, men ger redan nu ett par smakprov inför lunchen.

Hilda Lundgren-Ramsten samordnare Förstärkningsteamet Polisregion StockholmHilda Lundgren-Ramsten är polisinspektör och samordnare för Förstärkningsteam Heder i polisregion Stockholm. Den 15 september gästar hon Barnafrids inspirationslunch.Du väljer att inspirera våra lunchdeltagare utifrån rubriken "Frivilligt kompetensstöd — det har vi redan provat!". Varför då?

— Till viss del var det så klart ett försök att få seminariet att sticka ut, men för mig som tidigare har arbetat mycket med undervisning handlar rubriken mer om skillnaden mellan att lära ut och lära in. Inom polismyndigheten har vi många utbildningar som vi sedan länge kompletterat med kompetensstöd. Många kollegor säger att de vill ha det, men eftersom kompetensstödet är frivilligt så är det få som använder det i praktiken.

— När vi frågar varför får vi ganska förväntade svar; att man har glömt var man ska vända sig, tappat bort numret att ringa till eller att det helt enkelt beror på tidsbrist. Det kan också vara så att en kollega som behöver kompetensstödet faktiskt vet så lite att hen har svårt att ställa frågor. Ingen gillar att känna sig ”dum” och det kan lätt bli ytterligare ett hinder för att ta kontakt. De här omständigheterna fick mig att föreslå ett nytt arbetssätt med ett uppsökande kompetensstöd inom Polisregion Stockholm. Det var ett förslag som tog tid att värka fram, men som fick omedelbart gehör när det var klart!

Vid inspirationslunchen ska du tala om relationen mellan utbildning och erfarenhet. Varför vill du lyfta fram just den?

— Jag tycker det är viktigt att lyfta betydelsen av få praktisera nya kunskaper i närtid. Inom området hedersrelaterad brottslighet går det ofta lång tid mellan utbildning och första tillfället att tillämpa nya kunskaper eftersom relativt få ärenden är hedersrelaterade. 

— Att utreda familjer, möta människor och hantera samtal är ett hantverk. Att utreda heder handlar om att ha kompetens kring omständigheter, i stort och smått. Med Förstärkningsteam Heder skapar vi möjlighet för ett mindre antal kollegor att bli riktigt duktiga på detta, genom att de kontinuerligt får praktisera och utveckla sin erfarenhet om heder. För att kunna uppnå skicklighet i de här ärendena är rutin lika viktigt som utbildning.

Vilken är den viktigaste vinsten med ert arbetssätt?
— Det finns två viktiga vinster. Den ena är att vi höjer kvaliteten på hedersrelaterade brottsutredningar. Den andra är att vi äntligen får en grupp utredare som får mängdträning på brottsområdet och därmed får förutsättningar att bli riktigt skickliga. Sen är det en bonus att vi får prata med engagerade och duktiga kollegor runtom i polisregionen varje dag. De lär sig ofta nya saker av våra samtal.

Välkommen med din anmälan!

Barnafrids inspirationslunch äger rum tredje fredagen varje månad kl 12:00-12:40 via Zoom. Serien består av digitala seminarier med goda exempel från verksamheter och gör nedslag kring bland annat arbetssätt, metoder och samverkan, ofta med ett våldsförebyggande perspektiv.  

Anmäl dig här

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.

Två forskare i lab.

Ett atomlager guld – LiU-forskare skapar guldén

För första gången har forskare lyckats skapa ark av guld som endast är ett atomlager tjockt. Enligt forskarna från LiU får guldet nya egenskaper som kan göra det lämpligt för bland annat framställning av värdefulla kemikalier.

Forskare (Xenofon Strakosas) vid mikroskop.

Miljondonation till forskartjänst inom elektroniska mediciner

Stig Wadströms stiftelse donerar cirka tio miljoner kronor till LiU. Donationen ska finansiera en forskartjänst inom elektroniska mediciner. Forskaren som fått tjänsten är Xenofon Strakosas vid Laboratoriet för organisk elektronik i Norrköping.