06 september 2023

Polisinspektör Hilda Lundgren-Ramsten gästar Barnafrids inspirationslunch den 15 september. Hon är initiativtagare till och i dag regional samordnare för Förstärkningsteam Heder i polisregion Stockholm.

Förstärkningsteam Heder i polisregion Stockholm är speciellt duktiga på att utreda hedersrelaterat våld. Vid misstanke om att ett ärende har en koppling till heder markeras det i polisens system. Det medför att förstärkningsteamet läser in sig på ärendet och tar kontakt med utredaren. Hilda Lundgren-Ramsten kommer att föreläsa om teamets arbetssätt, men ger redan nu ett par smakprov inför lunchen.

Hilda Lundgren-Ramsten samordnare Förstärkningsteamet Polisregion StockholmHilda Lundgren-Ramsten är polisinspektör och samordnare för Förstärkningsteam Heder i polisregion Stockholm. Den 15 september gästar hon Barnafrids inspirationslunch.Du väljer att inspirera våra lunchdeltagare utifrån rubriken "Frivilligt kompetensstöd — det har vi redan provat!". Varför då?

— Till viss del var det så klart ett försök att få seminariet att sticka ut, men för mig som tidigare har arbetat mycket med undervisning handlar rubriken mer om skillnaden mellan att lära ut och lära in. Inom polismyndigheten har vi många utbildningar som vi sedan länge kompletterat med kompetensstöd. Många kollegor säger att de vill ha det, men eftersom kompetensstödet är frivilligt så är det få som använder det i praktiken.

— När vi frågar varför får vi ganska förväntade svar; att man har glömt var man ska vända sig, tappat bort numret att ringa till eller att det helt enkelt beror på tidsbrist. Det kan också vara så att en kollega som behöver kompetensstödet faktiskt vet så lite att hen har svårt att ställa frågor. Ingen gillar att känna sig ”dum” och det kan lätt bli ytterligare ett hinder för att ta kontakt. De här omständigheterna fick mig att föreslå ett nytt arbetssätt med ett uppsökande kompetensstöd inom Polisregion Stockholm. Det var ett förslag som tog tid att värka fram, men som fick omedelbart gehör när det var klart!

Vid inspirationslunchen ska du tala om relationen mellan utbildning och erfarenhet. Varför vill du lyfta fram just den?

— Jag tycker det är viktigt att lyfta betydelsen av få praktisera nya kunskaper i närtid. Inom området hedersrelaterad brottslighet går det ofta lång tid mellan utbildning och första tillfället att tillämpa nya kunskaper eftersom relativt få ärenden är hedersrelaterade. 

— Att utreda familjer, möta människor och hantera samtal är ett hantverk. Att utreda heder handlar om att ha kompetens kring omständigheter, i stort och smått. Med Förstärkningsteam Heder skapar vi möjlighet för ett mindre antal kollegor att bli riktigt duktiga på detta, genom att de kontinuerligt får praktisera och utveckla sin erfarenhet om heder. För att kunna uppnå skicklighet i de här ärendena är rutin lika viktigt som utbildning.

Vilken är den viktigaste vinsten med ert arbetssätt?
— Det finns två viktiga vinster. Den ena är att vi höjer kvaliteten på hedersrelaterade brottsutredningar. Den andra är att vi äntligen får en grupp utredare som får mängdträning på brottsområdet och därmed får förutsättningar att bli riktigt skickliga. Sen är det en bonus att vi får prata med engagerade och duktiga kollegor runtom i polisregionen varje dag. De lär sig ofta nya saker av våra samtal.

Välkommen med din anmälan!

Barnafrids inspirationslunch äger rum tredje fredagen varje månad kl 12:00-12:40 via Zoom. Serien består av digitala seminarier med goda exempel från verksamheter och gör nedslag kring bland annat arbetssätt, metoder och samverkan, ofta med ett våldsförebyggande perspektiv.  

Anmäl dig här

Kontakt

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.