01 oktober 2020

George Baravdish vid avdelningen för Fysik, elektroteknik och matematik (FEM) har tilldelats 250 000 kronor av LiU för att utveckla innovation och kompetens inom området e-lärande genom projektet "Interaktiv individanpassad e-undervisning för aktiv inlärning"

Porträtt av George Baravdish som föreläser framför en whiteboard. Oskarp i förgrunden syns en kamera som spelar in föreläsningen.
George Baravdish i sammanträdesrummet som hans grupp snabbt och enkelt kan rigga för inspelning av lektioner på distans.   Thor Balkhed

Projektet har som övergripande mål att öka aktivitetsgraden hos studenterna i deras lärande i kurser med matematikinnehåll samt effektivisera examination och återkoppling. 

-Med det här anslaget kommer vi att ligga i framkant när det gäller både e-undervisning och e-examination. I förlängningen kommer vi att vara väl rustade och kvalitetssäkrade inför ett digitalt läge, säger George Baravdish. Vidare tillägger han att gruppen jobbat aktivt för att utveckla matematikundervisningen de senaste åren och det är roligt att vi nu får möjlighet att ta nästa steg. 

Det är lärplattformen Möbius som ska användas där uppgifter kan skapas och implementeras så att de tillsammans med återkoppling blir individuellt anpassade för varje student och där automaträttning kan utföras. Erfarenhet av Möbius finns inom gruppen sedan tidigare bland annat för kursen LiU:s Sommarmatematik som nu blivit mycket uppskattad med över 800 studenter som följde den sommaren 2020.
Medsökande i projektet är: Claes Algström, Tomas Johansson, Lukáš Malý samt Olof Svensson.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Jennifer Chepkorir

Från fattigdom till självständighet och självförsörjning

På uppdrag av regeringen tillsammans med Sida, skapar Matematiska institutionen och Linköping universitet möjlighet till livsavgörande förändringar för individer och världen. Jennifer från Kenya är en av dem.