Marknadsföring och innovation

Köpcentrum

I vår forskning kring marknadsföring och innovation arbetar vi med frågor kring hur organisationer och kunder kan samskapa värde.

Forskning ur ett kundperspektiv

Vi tar utgångspunkt i kundens upplevelse av konsumtionen av en produkt eller tjänst och vill förstå vad kundupplevelsen består av. Nyckeln är tjänstemötet – där kunder och anställda interagerar och där omgivningen, bestående av design och andra kunder påverkar upplevelsen. 

Exempelvis studerar vi hur:

  • kunder kan påverkas till en mer hållbar konsumtion
  • lögner hos anställda och kunder påverkar tjänstemötet
  • gåvor påverkar kundens beteende på kort och lång sikt
  • kunder engagerar sig i delningsekonomin.

Forskningen genomförs tillsammans med organisationer och bygger på en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder som experiment, intervjuer och enkäter. 

Forskning ur ett organisationsperspektiv

Vi tar utgångspunkt i hur organisationer arbetar med innovation och design och hur det påverkar företagets affärsmodell. Vi har speciellt fokuserat på strategier kring innovation och tjänster och har analyserat patent, tjänsteportföljer och affärsmodeller.

Exempelvis studerar vi hur

  • organisationer arbetar med digitala affärsmodeller
  • organisationer samarbetar kring affärsmodeller i värdeskapande konstellationer
  • organisationer arbetar proaktivt med att skapa marknader.

Forskningen genomförs tillsammans med organisationer och bygger på fallstudier, aktionsforskning, enkäter och arkivdata. Vi har exempelvis arbetat med företag inom elbranschen, lantbruk och verkstadsindustrin. Vi är också engagerade i forskning kring biogas.

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

Nyheter och reportageVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

ForskareVisa/dölj innehåll

Företagsekonomisk forskning vid LiUVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll