30 juni 2022

Hur påverkade pandemin kundbeteendet? Vad är viktigt för kunder när de ska handla i fysiska butiker respektive nätbutiker? Det är frågor som forskare på Linköpings universitet vill ge svar på och som nu får finansiering under två år av Handelsrådet.

Klädaffär och kassan
Det är folktomt i butiken. Bild av Andreas Lischka från Pixabay 

Under 2022 fördelade Handelsrådet ut totalt 13,8 miljoner kronor till olika forskningsprojekt inom handel med syfte att höja kompetensen och göra handelsbranschen mer attraktiv. Av dem går två miljoner kronor till professor Lars Witells forskning som är ett av sju projekt som ska finansieras av Handelsrådet. 

Lars Vitell, professor i företagsekonomi.Lars Witell, professor i företagsekonomi. – Jag är väldigt glad att vi får möjlighet att studera hur handeln och kundens upplevelse håller på att förändras Genom att arbeta med både globala handelsföretag och lokala butiker hoppas vi skapa ny kunskap om hur olika typer av butiker arbetar för att skapa goda kundupplevelser, säger Lars Witell, professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet. 

Projektet ”Kundupplevelse i förändring” utgår från att handeln genomgår en dynamisk period där det sker mycket förändringar. Projektet fokuserar på hur kundernas attityder och beteende förändras. Projektet kommer att genomföras tillsammans med forskare vid CTF, Centrum för Tjänsteforskning, vid Karlstads universitet. Lars Witell berättar att innan pandemin arbetade många butiker med att skapa unika kundupplevelser men frågan om det nu räcker för att konkurrera med e-handeln. 

– Utmaningen är att förstå vilken upplevelse som kunderna kommer att söka i olika marknadskanaler efter pandemin – vad är viktigt för kundens upplevelse i butik respektive vid näthandel, säger Lars Witell och tillägger:

Det finns tre tydliga trender som påverkar handelns verksamhet; ökad digitalisering, ökad social närvaro online, och ett ökat tjänsteinnehåll. Forskningsprojektet önskar att förstå hur kundupplevelsen påverkas av dessa trender.

Handelsrådet benämner satsningen som ”Forskning relevant för handeln” och hoppas att projekten ska komma till nytta i branschen liksom generera en ökad kompetens och attraktivitet. Andreas Hedlund, forskningsexpert på Handelsrådet kommenterar satsningen i ett pressmeddelande:

– De forskningssatsningar som beviljas medel i årets utlysning visar på många intressanta forskningsområden av intresse för handeln. Vi ser därför med stor tillförsikt fram emot att följa forskningsprojekten under de kommande två åren.

Kontakt

Relaterat innehåll

Organisation

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.