Teoretisk fysik

bild på två forskare i samtal

Att analysera och förklara befintliga experimentella observationer, att göra en systematik från den genererade kunskapen, och att använda kunskapen för nya prognoser.

Helt kort vill man genom teoretisk fysik få förståelse för naturen. I vår forskning använder vi grundläggande principer och grundläggande begrepp för att utveckla matematiska modeller som sedan studeras med hjälp av analytiska och numeriska metoder. Det huvudsakliga målet för en teoretisk studie är att analysera och förklara befintliga experimentella observationer, att göra en systematik från den genererade kunskapen, och att använda kunskapen för nya upptäckter. 

Numera är fältet för teoretisk fysik bred. Vi hanterar vetenskapliga utmaningar i allt från förståelse av universum till elementarpartiklar och kvantinformation. I vår grupp ligger fokus på kondenserade materiens teori. Vi studerar material, med tanke på grundläggande och tillämpade frågor, allt från beteendet hos materia vid extrema kompressioner, relevant t.ex. för förståelsen av struktur och egenskaper av jordens kärna, till tillämpningar av teoretiska verktyg i kunskapsbaserad materialdesign.

Länk till DiVA-databasen med gruppens samlade artiklar.

Relaterat

teaserbild teoretisk fysik

Teoretisk fysik (TEOFY)

Forskningen inom avdelningen för teoretisk fysik är inriktad på teoretisk materialvetenskap, nanovetenskap, elektromagnetisk modellering, och icke-linjär fysik.

figur som visar elektrondensitet

Nanofysik och icke-linjär optik

Forskningen inom vår enhet handlar om materialfysik, kvantfysik, icke-linjär optik och kvantkemi.

brott i diamanten förorsakad av det nya materialet vilket visar att det är av åtminstone samma styrka

LiU:s teoretiska fysiker med och upptäcker superhårt material som kan utmana diamanter

Forskare vid avdelningen för teoretisk fysik på Linköpings universitet har, tillsammans med kollegor på universiteten i Bayreuth och Edinburgh, upptäckt material som är nästan okrossbart.