28 juni 2023

Davide Gambino har blivit tilldelad det internationella postdoktorsanslaget från Vetenskapsrådet. Anslaget ger honom möjlighet att fortsätta sin forskning och etablera sitt internationella nätverk. Ett projekt som har potential att driva fram vetenskapen om kärnfusionsreaktorer och bidra till att bekämpa klimatkrisen.

Porträttbild på Davide Gambino
Davide Gambino har blivit tilldelad det internationella postdoktorsanslaget från Vetenskapsrådet. Carina Stahre

Davide Gambino, från Italien, är inne på sitt nionde år på Linköpings universitet. Efter att ha tagit sin magisterexamen och avslutat sin doktorandutbildning vid LiU är han för närvarande postdoktor vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) där han bedriver sin forskning inom Teoretisk fysik och specifikt inom Teori för oordnade material.

Teoretisk fysik
Teori för oordnade material (TDM)

En viktig del av forskningen om kärnfusionsreaktorer

Projektet som godkänts av Vetenskapsrådet ingår i ett större forskningsområde för att producera energi. Davide förklarar, att även om vi ännu inte kan producera energi med denna metod så har detta område väckt allt större intresse på grund av ett par nyligen genomförda forskningsgenombrott. Projektet kommer att ge möjlighet att ta fram modeller, i realistiska miljöer, för att kunna hitta svaga punkter i nuvarande reaktorsmodeller.

Min forskning ger mig möjligheten att ge ett litet bidrag till kampen mot den stora klimatkrisen.

Möjlighet att bidra till kampen mot den pågående klimatkrisen

Davide Gambin framför datornVetenskapsrådet har beviljat 3 450 000 SEK för Davides projekt. Foto Carina Stahre Forskningen har stor betydelse för Davide eftersom det är det första projektet som han självständigt planerat. Men kanske viktigare, att han får möjligheten att bidra till kampen mot den pågående klimatkrisen. Kanske det största problemet som mänskligheten står inför, säger Davide. Han förklarar att det är oerhört brådskande att hitta nya resurser för energiproduktion med låg påverkan för miljön. Dels för att bli av med fossila bränslen, dels mildra den skada vi redan orsakat. Davide menar på att det kan hjälpa oss medan vi utvecklar mer hållbara metoder för energiproduktion, samtidigt som vi behöver få till en förändring när det kommer till synsättet på energiförbrukning.

Vetenskapsrådets anslag

Vetenskapsrådet har beviljat 3 450 000 Sek för Davides projekt som kommer att pågå de kommande tre åren med start i juli. Anslaget ger honom möjligheten att arbeta internationellt och därigenom växa och utvecklas självständigt som forskare.

Dröm om att få se en fungerande kärnfusionsreaktor en dag

Davide uttrycker tacksamhet mot sin doktorandhandledare, Dr. Björn Alling, som har uppmuntrat honom att följa sina egna intressen och driva sitt projekt. Davide är angelägen om att utveckla sin forskning och ser fram mot att etablera sitt internationella nätverk; Helsingfors universitet och Politecnico di Torino, Italien. På lång sikt drömmer Davide om att få se en fungerande kärnfusionsreaktor. Men först, välförtjänt semester.

Läs mer om Dr. Björn Alling och Davides internationella samarbetspartners nedan:
Dr. Björn Alling
Helsingfors universitet
Politecnico di Torino, Italy

Simulering av bildande av defekter

Simulering av bildandet av defekter i en YBa2Cu3O7 -kristall. Den primära knock.on-atomen, efter att ha träffats av en energisk neutron, förflyttar sig i glittret och bildar olika typer av defekter.

Läs mer om teoretisk fysik

Läs mer om teori för oordnade material (TDM)

Senaste nytt från LiU

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.