WASP Datorseende

Datorseende
Datorseende Göran Billeson

Forskningen täcker ett brett spektrum av ämnen inom artificiella seende system med särskilt fokus på maskininlärning för robotseende. Gruppen har funnits sedan 1970-talet och har i hög grad bidragit till att etablera begreppet datorseende i Sverige.

Utvecklingen av metoderna för det artificiella seende har sin utgångspunkt i modeller av människans synsinne. Detta eftersom det artificiella seendet ska samexistera med människor och även förutse människans reaktioner på synintryck. Forskningsresultaten lägger därmed grunden för självkörande bilar eller robotsystem som interagerar med människor. 

Forskargruppen inom datorseende, Computer Vision Laboratory, grundades av professor Gösta Granlund under 1970-talet och var tidigt ute med att använda maskininlärning inom datorseende. 2008 tog professor Michael Felsberg över ledningen för gruppen.  
I Vinnovas rapport "Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle, analys av utveckling och potential" framhålls gruppen som en av de större och mest framgångsrika forskningsmiljöerna inom AI i Sverige.

Kontakt

Forskning WASP datorseende

Relaterad forskning