WASP Fordonssystem

Autonom trafik
Autonom trafik iStock/AkaratPhasura

Forskningen inom fordonssystem har fokus på styrning, diagnos och autonomi, särskilt på de systemvetenskapliga aspekterna och ofta i samarbete med industrin. Fyra välutrustade fordonslaboratorier stärker den internationellt väl kända forskningen.

Avdelningen Fordonssystem ser i huvudsak till de övergripande och systemvetenskapliga aspekterna och samarbetar gärna med andra när det kommer till exempelvis mekanisk konstruktion eller utvärdering/test ute i industrin. Funktioner vi arbetar med är avancerad motorstyrning, koordinerad styrning av fordons- och drivlinesystemen samt autonoma funktioner för intelligenta fordon och vägar.

Autonomi kräver även automatiserad tillsyn, samt ett prognossystem för tillförlitlig drift. Vi söker lösningar såväl för rent teoretiska problem som på mer applikations-orienterade, som exempelvis inom autonom gruvdrift.

Fordonslaboratorierna

De tre fordonslaboratorierna finns i en egen byggnad, i L-huset, Campus Valla:
Laboratoriet för framdrivning av fordon, laboratoriet för fordonsdynamik och autonomi samt laboratoriet för energikonvertering och energilagring.

Motorlaboratoriet

I motorlaboratoriet finns två testriggar för test av motorer i personbilar. Båda är utrustade med moderna asynkrona maskiner som kan fungera både för drift och som last för motorerna. Dessa testriggar gör det möjligt för oss att köra såväl stillastående prov som mer dynamiska prov med en snabb ökning av momentet - på 10 ms eller mindre. Vi kan även simulera belastningen från vägen.

Kontakt

WASP forskning fordonssystem

WASP vid LiU