WASP vid MIT

Thor Balkhed

WASP:s forskningsmiljö vid avdelningen Medie- och informationsteknik, MIT, campus Norrköping, grundar sig på mer än tjugo års forskning inom visualisering och interaktion med anknytning till artificiell intelligens, autonoma system och programvarukonstruktion.

Vi utforskar områden som maskininlärning och samarbete mellan människa och autonoma system genom experimentell och designorienterad forskning. Målet för vårt arbete är att belysa hur människor och autonoma system kan samarbeta och samexistera på ett produktivt och passande sätt.

Utrustning och lokaler

Vid avdelningen bedrivs forskning knuten till Visualiseringscenter C. Vid centrumet finns även ett publikt digitalt science center som fokuserar på visualiseringar av vetenskapliga framsteg. Här finns en domteater för immersiva, omslutande, upplevelser i 4D med 100 sittplatser. Det mesta i den publika utställningen har sin grund i forskning vid MIT, främst från de grupper som forskar kring vetenskaplig visualisering, immersiv visualisering, informationsvisualisering och visuellt lärande och kommunikation.

Vi har även utvecklat en beslutsarena i form av ett konferensrum där deltagarna kan interagera med skärmar runt hela rummet, i 360 grader. Här finns även Norrköping Design Arena med laboratorium för datorgrafik, en storformats 3D-skanner och möjligheter att ta fram prototyper i samskapande designprocesser för interaktion och visualisering.

 Kontakt

Forskningsprojekt

Relaterad forskning