15 november 2017

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse avsätter ytterligare en miljard svenska kronor för en utökning av WASP, Wallenberg Autonomous Systems and Software program, genom en bred satsning på artificiell intelligens.

Artificiell intelligens och djupinlärning
Autonoma och självkörande bilar, Googles AlphaGo som besegrade regerande världsmästaren i spelet Go, Google translate och medicinska expertsystem är bara några exempel på genombrott som baseras på artificiell intelligens. De senaste åren har stora framsteg gjorts inom områden som maskininlärning och djupinlärning - maskinlärning med hjälp av neurala nätverk. Tekniken i sig är inte ny, det nya är att dagens datorkraft tillsammans med metodutveckling gör applikationer möjliga till en rimlig kostnad.

Lars Nielsen. programdirektör Wasp– Anslaget från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ger oss en fantastisk möjlighet att både bedriva grundläggande forskning för dessa nya system och att samtidigt bygga upp forskningsområdet i Sverige. Två aspekter som är avgörande för att förstå, vidareutveckla och nyttiggöra den nya tekniken, säger WASP:s programdirektör Lars Nielsen, professor vid Linköpings universitet, värduniversitet för WASP.

AI och AI/matematik

Satsningen inom artificiell intelligens sker utmed två spår. Den större delen innebär en satsning på maskininlärning, djupinlärning och på nästa generations AI där man ställer frågan till systemet hur det kommit fram till sitt svar, där systemet motiverar sitt svar och även kan generalisera, kallat eXplainable AI. Det andra spåret handlar om att öka förståelsen för matematiken bakom AI.

Leder AI-satsningen gör professor Danica Kragic, KTH och AI/matematik-delen leder professor Johan Håstad, KTH.

Danica Kragic, KTHDanica Kragic, KTH Foto: Magnus Bergström/KAW– Det här är viktiga områden för all industri. I USA, Kanada och Storbritannien är de här satsningarna redan gjorda. Vi behöver både kunna locka hit duktiga forskare från andra delar av världen och behålla de bästa hjärnorna vi själva utbildar för att inte hamna på efterkälken. Det pågår ett krig om kompetens därute, konstaterar professor Danica Kragic.

– De stora framgångarna inom artificiell intelligens, där datorer lär sig köra bilar, känna igen människor och fatta välinformerade beslut har hittills drivits på ingenjörsmässiga grunder. För att komma vidare behöver vi också i djupare mening förstå de underliggande matematiska sambanden, kommenterar professor Johan Håstad.

Två nya forskarskolor

Inom respektive spår finns nu utrymme för rekrytering av 14 seniora forskare och 40 doktorander, där doktoranderna ingår i forskarskolor med specialkurser inom sina områden. De två nya forskarskolorna ska även samordnas med den forskarskola som redan pågår inom ramen för WASP med nuvarande drygt hundra doktorander. Såväl seniora forskare som doktorander kommer att rekryteras till de universitet som ingår i WASP, i första hand Chalmers, KTH, Linköpings och Lunds universitet, men satsningen kan även komma att omfatta fler svenska universitet.

Satsningen innehåller även en förstärkning av beräkningsinfrastruktur med 70 miljoner kronor.

Mille Millnert, orförande WASP– Även i ett internationellt perspektiv är detta en helt unik satsning. WASP får resurser att skapa den kunskapsplattform som Sverige behöver för att kunna verka i forskningsfronten och fortsätta vara konkurrenskraftigt i framtiden, säger Mille Millnert, styrelseordförande i Wallenberg Autonomous Systems and Software Program.


Tre miljarder i budgeten

Med utvidgningen kommer WASP att ha en budget på tre miljarder svenska kronor fram till och med år 2026. Totalt utbildas minst 250 doktorander varav minst 75 industridoktorander, en kraftfull satsning med kopplingar till många olika delar inom artificiell intelligens, mjukvara och autonomi. Totalt innehåller också satsningen rekryteringar av 46 seniora forskare, en uppbyggnad av demonstratorer, arenor där forskning och företag kan mötas i konkreta projekt, en satsning på beräkningsinfrastruktur, gästforskarprogram och internationell samverkan.

För mer information om Wallenberg Autonomous Systems and Software program kontakta

Lars Nielsen, programdirektör WASP,  lars.nielsen@liu.se  070-208 13 07

Mille Millnert, styrelseordförande WASP mille.millnert@liu.se  0706-17 74 11

Danica Kragic, professor KTH, dani@kth.se, 08 790 67 29

Johan Håstad, professor KTH, johanh@kth.se, 08-790 62 89

 

Foto Lars Nielsen och Mille Millnert: Göran Billeson, Deep Learning: iStock Photos

Läs också

Pressmeddelande från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 

I satsningen från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ingår även en satsning på kvantteknologi, WACQT, där Chalmers är värduniversitet.

WASP, video producerad av KAW

 

Video

 

 


Fler nyheter om WASP

Bild på en leende man i med glasögon och en blå skjorta

AI som gör nytta i samhället

Hur kan artificiell intelligens förbättra exempelvis lokaltrafik, vård och nationella transporter? En forskargrupp vid LiU arbetar med att utveckla AI för samhällsnytta.

Mika Gustafsson och David Martinez kikar in i ett rack i superdatorhallen Kärnhuset, NSC.

Ett steg mot AI-stödd precisionsmedicin

AI som hittar mönster i komplexa biologiska data kan på sikt bidra till individanpassad sjukvård. Forskare vid LiU har tagit fram en AI-stödd metod som bland annat kan användas till att bestämma personers kronologiska ålder och om de är rökare.

Superdatorn Berzelius fotograferad med vidvinkel.

Svensk AI-forskning får mer muskler

Cancerdiagnostik, datorseende och materialutveckling är bara några forskningsutmaningar som AI kan bidra till att lösa. Superdatorn Berzelius invigdes våren 2021 och redan nu behövs mer kraft för att möta behovet hos svensk AI-forskning.

Största satsningen

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.