WASP Sensorfusion

Sensorfusion
Sensorfusion David Brohede

Målet för forskning inom sensorfusion är att kombinera data från många olika sensorer till information av bättre kvalitet än vad som kan uppnås med en sensor eller som annars kräver andra kostsamma lösningar.

Forskningen har stor industriell relevans inom områden som autonoma fordon på marken och i luften, för samverkan mellan människa och robot och för positionering med hjälp av mobiltelefoner, för att bara ta några exempel.

Forskargruppen inom sensorfusion är en del av avdelningen för Reglerteknik vid Linköpings universitet. Sensorfusion som forskningsområde har funnits sedan 1995 och har sedan dess blivit en allt viktigare del i många olika forskningssammanhang. Gruppen har producerat fler än 25 tekniska doktorer och 40 licentiater. Forskningen spänner över såväl grundforskning som mer tillämpade projekt.  

Gruppen har fått fram fundamentala och väl citerade bidrag inom områden som olinjär filtrering och teorin kring positionering. Den tillämpade forskningen utförs ofta i samarbete med svensk systembyggande industri. Forskningen har även resulterat i avknoppningsföretag som NIRA Dynamics, Softube och Senion.

Kontakt

Forskning sensorfusion

WASP