Nationalekonomi

Läran om "hushållning av begränsade resurser"

Hundralappar nedstoppade i en ficka
Nationalekonomi handlar om hushållning med begränsade resurser. Ian Milburn
Ett tåg passerar i en järnvägsövergång i hög hastighet.
Miljö, transport och hållbar utveckling är några av de aspekter som vi forskar om på Linköpings universitet inom nationalekonomi.  Thor Balkhed

Mänsklig tillvaro kan präglas av att tiden eller pengarna inte räcker till för det vi skulle vilja göra. Nationalekonomi brukar beskrivas som läran om "hushållning med begränsade resurser". 

Trots att namnet antyder att forskningsområdet bara gäller nationens ekonomi handlar forskningsområdet om så mycket mer. Det handlar om vilka användningssätt enskilda individer, familjer, organisationer och nationer väljer för att med hjälp av sina resurser uppnå olika syften, och sedan vilka konsekvenser detta får.

Vid LiU bedriver vi ekonomisk forskning på flera olika områden. Psykologiska och neurologiska grunder för mänskligt beslutsfattande, diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden, institutionell ekonomi, företagens internationalisering, miljö, transport och hållbar utveckling och finansiella bubblor och kriser är bara några exempel på forskningsområden. Vi arbetar med främst empirisk forskning genom att tillämpa kvalificerade ekonometriska(statistiska) metoder på tillgängliga data och genom laboratorie- och fältexperiment. Vi har ett väl fungerande laboratorium, JEDI-lab, för att utföra ekonomiska experiment.


Traditionellt delas vårt ämne upp i två perspektiv makroekonomi och mikroekonomi. Inom makroekonomi studeras hur ekonomin som helhet fungerar och utvecklas och behandlar begrepp som arbetslöshet, inflation, ränta, tillväxt och hur dessa fenomen uppstår. Inom mikroekonomi studeras enskilda aktörers förutsättningar och beteenden, och hur de samverkar på olika marknader.

Det som utmärker den ekonomiska forskningen vid Linköpings universitet är att vi utöver traditionella forskningsområden även bedriver forskning inom neuroekonomi – en forskningsinriktning som kombinerar beteendevetenskap, rationell beslutsteori och neuromedicin.

Forskning

Nyheter

Närliggande forskningsområden