Nationalekonomi

Mänsklig tillvaro kan präglas av att tiden eller pengarna inte räcker till för det vi skulle vilja göra. Nationalekonomi brukar beskrivas som läran om "hushållning med begränsade resurser". 

Trots att namnet antyder att forskningsområdet bara gäller nationens ekonomi handlar forskningsområdet om så mycket mer. Det handlar om vilka användningssätt enskilda individer, familjer, organisationer och nationer väljer för att med hjälp av sina resurser uppnå olika syften, och sedan vilka konsekvenser detta får.

Vid LiU bedriver vi ekonomisk forskning på flera olika områden. Psykologiska och neurologiska grunder för mänskligt beslutsfattande, diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden, institutionell ekonomi, företagens internationalisering, miljö, transport och hållbar utveckling och finansiella bubblor och kriser är bara några exempel på forskningsområden. Vi arbetar med främst empirisk forskning genom att tillämpa kvalificerade ekonometriska(statistiska) metoder på tillgängliga data och genom laboratorie- och fältexperiment. Vi har ett väl fungerande laboratorium, JEDI-lab, för att utföra ekonomiska experiment.


Traditionellt delas vårt ämne upp i två perspektiv makroekonomi och mikroekonomi. Inom makroekonomi studeras hur ekonomin som helhet fungerar och utvecklas och behandlar begrepp som arbetslöshet, inflation, ränta, tillväxt och hur dessa fenomen uppstår. Inom mikroekonomi studeras enskilda aktörers förutsättningar och beteenden, och hur de samverkar på olika marknader.

Det som utmärker den ekonomiska forskningen vid Linköpings universitet är att vi utöver traditionella forskningsområden även bedriver forskning inom neuroekonomi – en forskningsinriktning som kombinerar beteendevetenskap, rationell beslutsteori och neuromedicin.

Forskning

Nyheter

Porträttbild av professor Gustav Tinghög.

Känslorna besegrar oftast förnuftet vid prioriteringar i vården

Känslorna tenderar att ta överhanden vid beslut i sjukvården. Det visar en studie vid Linköpings universitet. Det kan förklara varför det är så trögt att få till ett effektivt resursutnyttjande inom vården, menar forskarna.

U.S. News logotyp.

Forskning vid IEI högt på U.S. News globala ranking

Linköpings universitet rankas på plats 118 bland världens 2 000 bästa universitet inom kategori Economics och business, enligt nyhetssajten U.S. News som för nionde året i rad ger sig på en global rankning av universitet.

Schackpjäs och spegel.

Moraliska illusioner kan ändra vårt beteende

Som optiska illusioner kan lura ögat till en förvrängd bild av verkligheten, kan moraliska illusioner lura vårt beslutsfattande att bli mer själviskt. Men resultaten visar också att vid demokratiska beslut är vi mer benägna att rösta altruistiskt.

Närliggande forskningsområden