27 april 2023

Linköpings universitet rankas på plats 118 bland världens 2 000 bästa universitet inom kategori Economics och business, enligt nyhetssajten U.S. News som för nionde året i rad ger sig på en global rankning av universitet.

Vinter på Campus Valla.
Linköpings universitet, Campus Valla, i vinterskrud. Teiksma Buseva

U.S. News logotyp. - Rankingen bekräftar att det vi gör är mycket bra. Detta stärker på ett positivt sätt vårt självförtroende och vår bild av oss själva. Rankingen kommer sannolikt underlätta för oss att rekrytera personal och studenter, både nationellt och internationellt, säger Göran Hägg, universitetslektor och tidigare programansvarig för nationalekonomi.

Här är ett axplock ur U.S. News ranking:

  • I kategorin ”Economics and Business”, rankas LiU på plats 118 världen och nummer tre i Sverige.
  • I kategorin “Economics and Business percentage of highly cited papers that are among the top 1 % most cited” är LiU nummer tolv i världen.
  • I kategorin Economics and Business percentage of total publications that are among the 10 % most cited kommer LiU på plats 15 i världen.

En annan kategori som berör IEI är Materials Science, där LiU är rankade som 86:a i världen. 

Läs mer

Klicka på bilden ovan, eller länken, om du vill läsa mer om rankingen och söka på andra lärosäten eller kategorier: Best Global Universities US. News & World Report

U.S. News har under 40 års tid rankat amerikanska universitet. För nio år sedan började man även med en global ranking. Den är baserad på anseende kring både kvantitet och kvalitet på forskningen, i det här fallet inom ekonomi. Den övergripande rankningen av bästa globala universitet i den här rankingen omfattar 2 000 lärosäten, spridda över 95 länder. Totalt finns cirka 24 000 universitet i världen.

U.S. News har använt sig av Clarivate, ett brittisk-amerikanskt analysföretag inom bland annat affärsmarknadsinformation och bibliometri. Inom akademin beräknar Clarivate impact-faktorn genom olika tjänster och applikationer.

Vad betyder det för verksamheten att synas i ett sådant här sammanhang?
- Det som ger området ekonomi vid IEI hög ranking är det sista kriteriet, den höga kvaliteten på vår forskning. I andel högciterade publikationer och i ”impact” ligger vi enligt rankingen i nivå med de absolut bästa universiteten i världen. Det betyder att våra forskare är produktiva, deras forskning uppmärksammas och att vi fått en kvalitetsstämpel på att vi bedriver relevant forskning, säger Göran Hägg.

Vad är de viktigaste faktorerna för att nå framgång i liknande sammanhang?
-
Det är många faktorer som vi har liten kontroll över, och som ska stämma samtidigt. Här kan jag bara tala för hur vi arbetar på avdelningen Nationalekonomi. För vår del har det handlat om att rekrytera lovande unga forskare och försöka att skapa en arbetsmiljö där samtliga medarbetare ges förtroende, trivs, känner sig trygga, blir sedda, kan påverka och utvecklas i en kreativ miljö. Uttrycket ”Keep the talent happy” är passande. Lagsammanhållning och arbetsmiljö är extremt viktigt för att nå framgång, säger Göran Hägg.

Han nämner också att avdelningen har försökt att utveckla forskningsverksamheten i nära samarbetet med filosofiska fakulteten som hjälpt till med strategiska satsningar.
- Några av de forskningsområden hos oss på nationalekonomi, som idag är framgångsrika, är nysatsningar som tillkommit under de senaste 15 åren. Hit räknar jag forskningen inom arbetsmarknad och diskriminering, beteendeekonomi, finansiell ekonomi och neuroekonomi. Nära samarbete med filosofiska fakulteten och LiU centralt har således varit en viktig framgångsfaktor.

Vad hoppas du på i framtiden med liknande rankingar?
- Att vi kan fortsätta att producera högkvalitativ forskning som uppmärksammas internationellt. Många av våra framgångsrika forskare är unga och det ser ljust ut. Och att vi kan förbättra arbetsmiljön och trivseln på arbetsplatsen. I jämförelse med en del andra lärosäten har vi svårt att konkurrera med löner. Talang kan snabbt försvinna om man inte trivs och ges bra förutsättningar, säger Göran Hägg.

IEI i U.S. News ranking

3 i Sverige

I kategorin ”Economics and Business”, rankas LiU på plats 118 världen och nummer tre i Sverige.

12 i världen

I kategorin “Economics and Business percentage of highly cited papers that are among the top 1 % most cited” är LiU nummer tolv i världen.

15 i världen

I kategorin Economics and Business percentage of total publications that are among the 10 % most cited kommer LiU på plats 15 i världen.

Kontakt

Läs mer om vår forskning inom nationalekonomi och företagsekonomi

Organisation

Senaste nytt från LiU

Två män i en datorhall.

Internationellt samarbete lägger grunden för AI för material

AI skyndar på utvecklingen av nya material. En förutsättning för AI inom materialforskning är storskalig användning och utbyte av data om material. Detta underlättas av en bred internationell standard som forskare vid LiU är med och organiserar.

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.