13 december 2018

Kinga Barrafrems avhandling inom beteendeekonomi anses så framstående att den tilldelas Wallanderstipendiet.

I år har 20 doktorer tilldelats Wallanderstipendier för avhandlingar inom nationalekonomi, företagsekonomi och ekonomisk historia. Kinga Barrafrems (tidigare Kinga Posadzy) avhandling om beteendeekonomi från 2017 handlar om hur ekonomiska och sociala faktorer påverkar beslutsfattande i risksituationer.

Stipendiet på drygt 1,7 miljoner kronor möjliggör tre års heltidsforskning. För närvarande forskar Kinga Barrafrem om hur man fattar finansiella beslut, varför man ibland undviker det samt hur man kan bli hjälpt att fatta bättre ekonomiska beslut.

Till avhandlingen:
Social and Economic Factors in Decision Making under Uncertainty: Five Essays in Behavioral Economics


Kontakt

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.