13 december 2018

Kinga Barrafrems avhandling inom beteendeekonomi anses så framstående att den tilldelas Wallanderstipendiet.

I år har 20 doktorer tilldelats Wallanderstipendier för avhandlingar inom nationalekonomi, företagsekonomi och ekonomisk historia. Kinga Barrafrems (tidigare Kinga Posadzy) avhandling om beteendeekonomi från 2017 handlar om hur ekonomiska och sociala faktorer påverkar beslutsfattande i risksituationer.

Stipendiet på drygt 1,7 miljoner kronor möjliggör tre års heltidsforskning. För närvarande forskar Kinga Barrafrem om hur man fattar finansiella beslut, varför man ibland undviker det samt hur man kan bli hjälpt att fatta bättre ekonomiska beslut.

Till avhandlingen:
Social and Economic Factors in Decision Making under Uncertainty: Five Essays in Behavioral Economics


Kontakt

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.