Linnécentrum HEAD
Visa/dölj innehåll

Kognitiv hörselvetenskap

Vår hörsel spelar en viktig roll i kommunikationen med andra. Men vilken betydelse har kognitiva förmågor för vårt hörande? Den frågan står i fokus hos oss på Linnécentrum HEAD. Tillsammans tar vi fram ny kunskap som underlättar för personer med hörselnedsättning i deras vardag.

Detta forskningsområde fokuserar på kommunikation med särskild inriktning på hörsel och dövhet ur ett handikappvetenskapligt perspektiv. Kognitiv hörselvetenskap är ett nytt, tvärvetenskapligt forskningsområde, som fokuserar på hur personer med dövhet eller hörselnedsättning utvecklar kognitiva resurser för att kommunicera i vardagssituationer.

Centralt i vår forskning är att utforska samspelet mellan mänsklig kognition och signalbehandlingen i olika hörselhjälpmedel, som t.ex. hörapparater och cochleära implantat.

Linnécentrum HEAD är ett samarbete mellan universiteten i Linköping och Örebro. Centret består av flera tvärvetenskapliga forskningsteam inom området hörselnedsättning och dövhet.

Forskningen sker i tre olika miljöer;

  1. Avdelningen för logopedi, audiologi och otorhinolaryngologi vid universitetssjukhuset i Linköping
  2. Avdelningen för handikappvetenskap vid Linköpings universitet
  3. Audiologiskt forskningscentrum vid universitetssjukhuset i Örebro

Forskningsmiljöer
Visa/dölj innehåll

Avdelningen för logopedi, audiologi och otorhino-laryngologi

Teknisk audiologi är ett multidisciplinärt forskningsområde där forskning inom teknik, fysik, medicin, psykologi och beteendevetenskap integreras. Vi forskar inom områden som hörseldiagnostik, hörselscreening, hörselfysiologi, hörselnedsättning och kognitiv interaktion med hörselnedsättning samt hörapparatsteknologi.

Avdelningen för handikappvetenskap

Vårt fokus ligger på kognition och kommuni-kation, det vill säga på de processer som sker i hjärnan när vi tar emot, bearbetar och förmedlar information. En stor del av vår forskning handlar om hörsel och dövhet, men också om kognitiva förutsättningar för kommunikation hos andra grupper, t.ex. personer med utvecklingsstörning och autism.

Audiologiskt forskningscentrum

Audiologiskt forskningscentrum är en samlingsplats för forskare och doktorander som arbetar med forskning kring hörsel och kommunikation.

Det handlar om tvärvetenskaplig och klinisk hörselforskning i ett av Sveriges mest välutrustade hörsellaboratorier.

Vi hör med örat, men lyssnar och förstår med hjärnan
Visa/dölj innehåll

Filmen handlar om vår forskning om hörsel och dövhet samt hjärnans roll för vårt hörande och hur vardagen kan underlättas för personer med hörselnedsättning. Textad version.

Kalendarium
Visa/dölj innehåll

23 augusti
Slutseminarium, Helena Stålnacke, Örebro universitet
Titel: Fonologisk utveckling och fonologisk medvetenhet hos barn med otitbenägenhet.
Tid: 09:15-11:15
Lokal: L153, Örebro universitet
Granskare: Barbro Bruce, biträdande professor i utbildningsvetenskap inriktning specialpedagogik, Högskolan Kristianstad.
Ordförande: Thomas Strandberg, Örebro universitet.

Föranmälan krävs. Anmäl dig till seminariet senast 15 augusti.


20 september
Disputation, Elisabeth Ingo, Linköpings universitet

15 oktober
Slutseminarium, Michaela Socher, Linköpings universitet
Titel: Reasons for language: Assessing the association between higher-order language skills and reasoning ability in children with cochlear implants and children without a hearing loss.
Tid: 10:00
Lokal: I207, Campus Valla, Linköpings universitet
Granskare: Professor Åke Olofsson, Umeå universitet

 

Öppna seminarier - Kognitiv hörselvetenskap

Höstens program kommer snart.


Det finns möjlighet att ta del av dessa seminarier online. Kontakta Erik Marsja för eventuella frågor och mer information.

 

Följ oss på Twitter

Lediga tjänster - Professor och postdoktor i Kognitiv hörselvetenskap
Visa/dölj innehåll

Professor i Kognitiv hörselvetenskap

Den aktuella anställningen som professor i kognitiv hörselvetenskap är placerad vid Avdelningen för Handikappvetenskap (AHV). Avdelningens verksamhet omfattar forskning och forskarutbildning samt utbildningar på grund- och avancerad nivå inom handikappvetenskap. Avdelningen är också engagerad till exempel i det kognitionsvetenskapliga programmet, psykologprogrammet, speciallärarprogrammet och, som mest aktuellt och under utveckling, ett nytt audionomprogram profilerat mot kognitiv hörselvetenskap. Forskningen inom avdelningen domineras av projekt inriktade mot kognitiv hörselvetenskap som är ett ämne där forskare vid avdelningen haft en avgörande betydelse för ämnets internationella etablering.

Postdoktor i Kognitiv hörselvetenskap

Anställningen är inriktad mot kognitiv hörselvetenskap och är placerad inom Linnécentrum HEAD. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att analysera befintliga tvärsnitts- och longitudinella data från databaser så som UK Biobank, Betula-studien om kognitivt åldrande samt vår egen N200 databas om åldrande, hörselnedsättning och kognition. I samråd med handledare kommer det också finnas möjlighet för innehavaren av denna anställning att planera och genomföra hjärnavbildningsstudier. 
En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

 

 

CHSCOM - Cognitive hearing science for communication
Visa/dölj innehåll

Artiklar
Visa/dölj innehåll

Projekt
Visa/dölj innehåll

Forskare
Visa/dölj innehåll

Avhandlingar
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Linnécentrum HEAD är en del av Institutet för handikappvetenskap
Visa/dölj innehåll