Linnécentrum HEAD
Visa/dölj innehåll

Kognitiv hörselvetenskap

Vår hörsel spelar en viktig roll i kommunikationen med andra. Men vilken betydelse har kognitiva förmågor för vårt hörande? Den frågan står i fokus hos oss på Linnécentrum HEAD. Tillsammans tar vi fram ny kunskap som underlättar för personer med hörselnedsättning i deras vardag.

Detta forskningsområde fokuserar på kommunikation med särskild inriktning på hörsel och dövhet ur ett handikappvetenskapligt perspektiv.

Kognitiv hörselvetenskap är ett nytt, tvärvetenskapligt forskningsområde, som fokuserar på hur personer med dövhet eller hörselnedsättning utvecklar kognitiva resurser för att kommunicera i vardagssituationer. 

 

Centralt i vår forskning är att utforska samspelet mellan mänsklig kognition och signalbehandlingen i olika hörselhjälpmedel, som t.ex. hörapparater och cochleära implantat.

Linnécentrum HEAD består av ett tvärvetenskapligt forskarteam med seniora forskare, doktorander och nära samarbetspartners.

 

Vi hör med örat, men lyssnar och förstår med hjärnan
Visa/dölj innehåll

Hjärnans roll

Filmen handlar om vår forskning om hörsel och dövhet samt hjärnans roll för vårt hörande och hur vardagen kan underlättas för personer med hörselnedsättning. Textad version.

Mekanismer och behandling vid åldersrelaterad hörselnedsättning
Visa/dölj innehåll

Ökad risk för demens

Målsättningen för projektet är att se om vi kan hitta nya behandlingar för åldersrelaterad hörselnedsättning och få en bättre förståelse för mekanismerna bakom sjukdomen.

Det är inte bara hörselnedsättningen i sig som är ett problem, utan den kan få konsekvenser för de som drabbas. Hörselnedsättning ökar risken för utveckling av demens, depression och social isolering.

Nya miljoner till hörselforskning
Visa/dölj innehåll

Anna Nilsen

Hörselforskningsfonden delar ut 2,5 MSEK 

Hörselforskningsfonden delar ut pengar till ny hörselforskning. Det är det största belopp HRFs fond har delat ut sedan starten 1989. 

Anslagen går till tio projekt, varav hälften tillfaller forskare som har en koppling till Linnécentrum HEAD. 

Kalendarium
Visa/dölj innehåll

28 februari
Disputation, Mattias Ehn, Örebro universitet.
Titel: "Life Strategies, Work and Health in People with Usher syndrome".
Tid: 10:00
Plats: Hörsal C2, Campus USÖ.
Opponent: Lene Martin, professor emerita, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens Högskola.

16 april
60% seminarium, Andrea Micula, Linköpings universitet.

17 april
Disputation, Michaela Socher, Linköpings universitet.

23 september
Slutseminarium, Erik Witte, Örebro universitet.

24 september
60% seminarium, Elin Carlsson, Örebro universitet.

 

Öppna seminarier 2020 - Kognitiv hörselvetenskap

26 februari

25 mars

20 april

20 maj


Det finns möjlighet att ta del av dessa seminarier online. Kontakta Erik Marsja för eventuella frågor och mer information.

 

Följ oss på Twitter

CHSCOM - Konferens om kognitivt hörande för kommunikation
Visa/dölj innehåll

Artiklar
Visa/dölj innehåll

Projekt
Visa/dölj innehåll

Avhandlingar
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Linnécentrum HEAD är en del av Institutet för handikappvetenskap
Visa/dölj innehåll