Linnécentrum HEAD
Visa/dölj innehåll

Kognitiv hörselvetenskap

Vår hörsel spelar en viktig roll i kommunikationen med andra. Men vilken betydelse har kognitiva förmågor för vårt hörande? Den frågan står i fokus hos oss på Linnécentrum HEAD. Tillsammans tar vi fram ny kunskap som underlättar för personer med hörselnedsättning i deras vardag.

Detta forskningsområde fokuserar på kommunikation med särskild inriktning på hörsel och dövhet ur ett handikappvetenskapligt perspektiv.

Kognitiv hörselvetenskap är ett nytt, tvärvetenskapligt forskningsområde, som fokuserar på hur personer med dövhet eller hörselnedsättning utvecklar kognitiva resurser för att kommunicera i vardagssituationer. 

 

Centralt i vår forskning är att utforska samspelet mellan mänsklig kognition och signalbehandlingen i olika hörselhjälpmedel, som t.ex. hörapparater och cochleära implantat.

Linnécentrum HEAD består av ett tvärvetenskapligt forskarteam med seniora forskare, doktorander och nära samarbetspartners.

 

Vi hör med örat, men lyssnar och förstår med hjärnan
Visa/dölj innehåll

Hjärnans roll

Filmen handlar om vår forskning om hörsel och dövhet samt hjärnans roll för vårt hörande och hur vardagen kan underlättas för personer med hörselnedsättning. Textad version.

Mekanismer och behandling vid åldersrelaterad hörselnedsättning
Visa/dölj innehåll

Ökad risk för demens

Forskningsprojektet Mekanismer och behandling vid åldersrelaterad hörselnedsättning har som målsättning att hitta nya behandlingar för åldersrelaterad hörselnedsättning och få en bättre förståelse för mekanismerna bakom sjukdomen.

Det är inte bara hörselnedsättningen i sig som är ett problem, utan den kan få konsekvenser för de som drabbas. Hörselnedsättning ökar risken för utveckling av demens, depression och social isolering.

Till projektets sida; Mekanismer och behandling vid åldersrelaterad hörselnedsättning

Toppbetyg till forskning om kognitiv hörselvetenskap
Visa/dölj innehåll

Anna Nilsen

Världsledande forskning 

Linnécentrum HEAD rankas topp 3 med avseende på forskningsresultat och samhällsnytta vid slututvärderingen av Linnéstödet och får toppbetyg när Vetenskapsrådet summerar stödet och vad den inneburit för svenska forskning. 

Läs rapporten (länk till Vetenskapsrådet)

 

Kalendarium
Visa/dölj innehåll

11 september
60% seminarium, Elin Lundin, Örebro universitet.
Titel: Older adults with dual sensory loss; prevalence, daily living and rehabilitation services.
Tid: 13:00
Lokal: P101, Prismahuset, Örebro University.
Register before 3 September and the manuscript will be sent to you one week before the seminar.

 

23 september
Slutseminarium, Erik Witte, Örebro universitet.

24 september
60% seminarium, Elin Karlsson, Örebro universitet.

2 oktober
Disputation, Michaela Socher, Linköpings universitet.
Titel: Reasons for Language: Language and Analogical Reasoning Ability in Children with Cochlear Implants and Children with Typical Hearing.

 

Öppna seminarier 2020 - Kognitiv hörselvetenskap


Datum för höstens seminarier
: 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 18 november och 16 december.

Det finns möjlighet att ta del av dessa seminarier online. Kontakta Erik Marsja för eventuella frågor och mer information.

 

Följ oss på Twitter

CHSCOM - Konferens om kognitivt hörande för kommunikation
Visa/dölj innehåll

Artiklar
Visa/dölj innehåll

Projekt
Visa/dölj innehåll

Avhandlingar
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Linnécentrum HEAD är en del av Institutet för handikappvetenskap
Visa/dölj innehåll