13 september 2021

De svenska målen för hållbara transportsystem säger att transportsektorn ska vara fossilfri till 2030. Nu ska forskare från LiU, Örebro universitet och VTI undersöka hur kollektivtrafiken bidrar till en hållbar omställning i samhället och på så sätt stödjer mål inom Agenda 2030.

Elbuss i grön färg

Formas har beviljat nära 8 miljoner kronor till projektet "Omskalningens effekter för hållbar omställning. 10 år med regionala kollektivtrafikmyndigheter som samhällsbyggare." Projektet ska studera hur den offentliga sektorns samlade förmåga att planera för kollektivtrafik har förändrats under den senaste tioårsperioden samt undersöka hur det påverkat transportsystemet ur ett hållbarhetsperspektiv.

Forskare från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, Örebro universitet och Statens väg- och trafikinstitut, VTI, deltar i projektet som leds av Ida Andersson vid Örebro universitet. Brita Hermelin, professor i kulturgeografi, representerar CKS i projektet och från VTI deltar Malin Henriksson och Robin Nuruzzaman. Andersson och Hermelin har tidigare undersökt samverkansformer mellan kommuner och regioner sedan ansvaret för kollektivtrafiken flyttades över från kommunerna till regionerna i en pilotstudieI det nya forskningsprojektet ligger fokus på kollektivtrafiken och hållbar omställning.

Projektet startar i höst och avslutas i augusti 2025. 18 regioner, samtliga regioner i Sverige förutom storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, ska undersökas. Resultaten kommuniceras under projektets gång på olika sätt, bland annat genom en podcast som produceras i samarbete med avdelningen för media och kommunikation vid Örebro universitet.

– Vi planerar också att bjuda in till digitala workshops efter varje avsnitt av podcasten. Det gör vi dels för att säkerställa en interaktion med projektets intressenter fortlöpande, dels för att få feedback som kan bidra till projektets relevans under hela projekttiden, berättar Brita Hermelin.

Kontakt

Fler nyheter från CKS

En kvinna på scen och en man som står nedanför bredvid tre roll-ups

Ofrivillig ensamhet bland äldre tema på samverkansdag

Ensamhet och brist på personal. Dessa frågor dominerade när årets samverkansdag hölls på campus Valla på LiU i början av november. Temat för dagen var ”Den demografiska utmaningen - en åldrande och friskare befolkning”.

en kvinna i grå tröja med långt hår sitter vid en kateder

Sofia Nordmark ny avdelningschef på CKS

Hon tycker om att ta ansvar, uppskattar det kollegiala och vill ge sina nya medarbetare och sin avdelning bra förutsättningar i sitt arbete. Sofia Nordmark är ny avdelningschef på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

bild på doktorander som sitter runt ett bord

Unikt kunskapsretreat för kommunforskande doktorander

Rimforsa Strand vid sjön Åsunden utgjorde kulissen för ett speciellt doktorandretreat i slutet av sommaren. Under tre intensiva dagar samlades doktorander från skilda bakgrunder och forskningsområden för att få nya perspektiv i sina doktorandstudier.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.