13 september 2021

De svenska målen för hållbara transportsystem säger att transportsektorn ska vara fossilfri till 2030. Nu ska forskare från LiU, Örebro universitet och VTI undersöka hur kollektivtrafiken bidrar till en hållbar omställning i samhället och på så sätt stödjer mål inom Agenda 2030.

Elbuss i grön färg

Formas har beviljat nära 8 miljoner kronor till projektet "Omskalningens effekter för hållbar omställning. 10 år med regionala kollektivtrafikmyndigheter som samhällsbyggare." Projektet ska studera hur den offentliga sektorns samlade förmåga att planera för kollektivtrafik har förändrats under den senaste tioårsperioden samt undersöka hur det påverkat transportsystemet ur ett hållbarhetsperspektiv.

Forskare från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, Örebro universitet och Statens väg- och trafikinstitut, VTI, deltar i projektet som leds av Ida Andersson vid Örebro universitet. Brita Hermelin, professor i kulturgeografi, representerar CKS i projektet och från VTI deltar Malin Henriksson och Robin Nuruzzaman. Andersson och Hermelin har tidigare undersökt samverkansformer mellan kommuner och regioner sedan ansvaret för kollektivtrafiken flyttades över från kommunerna till regionerna i en pilotstudieI det nya forskningsprojektet ligger fokus på kollektivtrafiken och hållbar omställning.

Projektet startar i höst och avslutas i augusti 2025. 18 regioner, samtliga regioner i Sverige förutom storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, ska undersökas. Resultaten kommuniceras under projektets gång på olika sätt, bland annat genom en podcast som produceras i samarbete med avdelningen för media och kommunikation vid Örebro universitet.

– Vi planerar också att bjuda in till digitala workshops efter varje avsnitt av podcasten. Det gör vi dels för att säkerställa en interaktion med projektets intressenter fortlöpande, dels för att få feedback som kan bidra till projektets relevans under hela projekttiden, berättar Brita Hermelin.

Kontakt

Fler nyheter från CKS

Porträttbild på en kvinna utomhus med en tegelbyggnad i bakgrunden

CKS-forskare huvudtalare på EDAY 2024

Den 29 maj går EDAY 2024 av stapeln, en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. En av huvudtalarna är Brita Hermelin, professor i kulturgeografi på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS

Flygfoto över England och Frankrike

Ny studie kartlägger skillnader i befolkningsutveckling inom länen

Det är stora skillnader i befolkningstillväxt inom och mellan Sveriges län. Det visar en ny studie från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS.

katarina_sandberg

Första publiceringen en viktig milstolpe i doktorandutbildningen

Katarina Sandberg, doktorand i statsvetenskap, har nått en milstolpe i sina doktorandstudier. Häromveckan fick hon sin första artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.