Närmare 8 miljoner till forskning om kollektivtrafik och hållbarhet

De svenska målen för hållbara transportsystem säger att transportsektorn ska vara fossilfri till 2030. Nu ska forskare från LiU, Örebro universitet och VTI undersöka hur kollektivtrafiken bidrar till en hållbar omställning i samhället och på så sätt stödjer mål inom Agenda 2030.

Elbuss i grön färg

Formas har beviljat nära 8 miljoner kronor till projektet "Omskalningens effekter för hållbar omställning. 10 år med regionala kollektivtrafikmyndigheter som samhällsbyggare." Projektet ska studera hur den offentliga sektorns samlade förmåga att planera för kollektivtrafik har förändrats under den senaste tioårsperioden samt undersöka hur det påverkat transportsystemet ur ett hållbarhetsperspektiv.

Forskare från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, Örebro universitet och Statens väg- och trafikinstitut, VTI, deltar i projektet som leds av Ida Andersson vid Örebro universitet. Brita Hermelin, professor i kulturgeografi, representerar CKS i projektet och från VTI deltar Malin Henriksson och Robin Nuruzzaman. Andersson och Hermelin har tidigare undersökt samverkansformer mellan kommuner och regioner sedan ansvaret för kollektivtrafiken flyttades över från kommunerna till regionerna i en pilotstudieI det nya forskningsprojektet ligger fokus på kollektivtrafiken och hållbar omställning.

Projektet startar i höst och avslutas i augusti 2025. 18 regioner, samtliga regioner i Sverige förutom storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö, ska undersökas. Resultaten kommuniceras under projektets gång på olika sätt, bland annat genom en podcast som produceras i samarbete med avdelningen för media och kommunikation vid Örebro universitet.

– Vi planerar också att bjuda in till digitala workshops efter varje avsnitt av podcasten. Det gör vi dels för att säkerställa en interaktion med projektets intressenter fortlöpande, dels för att få feedback som kan bidra till projektets relevans under hela projekttiden, berättar Brita Hermelin.

Kontakt

Fler nyheter från CKS

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU