13 april 2021

För snart tio år sedan flyttades ansvaret för kollektivtrafiken över från landets kommuner till 21 nyinrättade regionala kollektivtrafikmyndigheter, RKM. Nu visar en ny undersökning att det fortfarande är svårt att hitta samverkansformer mellan kommunerna och regionerna.

Tåg och buss. Tåg och buss.

Lagändringen som flyttade över ansvaret för kollektivtrafiken trädde i kraft 2012. Genom förändringen ville regeringen få en ökad kommersialisering och högre effektivitet i kollektivtrafiken. Man ville också åstadkomma en tydlig politisk styrning och en bättre samordning mellan kollektivtrafiken och annan samhällsplanering.

Bild på Ida Andersson, forskare på Örebro universitetIda Andersson, forskare på Örebro universitet Foto Anders RickegårdIda Andersson, forskare vid Örebro universitet, och Brita Hermelin, forskare på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, vid LiU, har undersökt på hur förändringen har påverkat planeringen och utvecklingen av kollektivtrafik. Rapporten fokuserar på det lokala perspektivet men forskarna har också tittat på hur detta i förlängningen påverkar förutsättningar för lokal och regional hållbar utveckling.

Besvikna kommuner

Ett centralt begrepp i rapporten är samverkan, och författarna försöker förstå hur just samverkan inom kollektivtrafik sker mellan kommuner och regioner. Studien är avgränsad tillBild på Brita Hermelin, forskare vid CKSBrita Hermelin, forskare på CKS Foto Anna Valentinsson det kommunala perspektivet och det är enbart kommunrepresentanter som intervjuats.

- Efter nästan tio år i den nya formen kan vi bland annat konstatera att flera kommuner känner besvikelse över att mandatet att styra över kollektivtrafiken tagits ifrån dem. Det gäller framför allt mindre kommuner, som inte känner sig i centrum för de transportpolitiska målen, säger Brita Hermelin.

- Vi har också sett att regionerna är hårt styrda av de nationella riktlinjerna för kollektivtrafik, något som påverkar möjligheterna till samverkan. Riktlinjerna handlar bland annat om att öka resandet med kollektivtrafik och minska bilresandet. Det är betydligt lättare att driva igenom i större städer där det går att få volym i resandet. På landsbygden är det inte lönsamt att låta bussar gå halvtomma eller helt tomma vissa tider på dygnet. Då minskar också incitamentet för berörda invånare att lämna bilen hemma, fortsätter Hermelin.

Svårt med samverkansformer

Slutligen konstateras att det fortfarande är svårt att hitta samverkansformer mellan kommuner och regioner. Det märks dock en skillnad mellan stad och landsbygd. De befolkningsmässigt större kommunerna beskriver hur samverkansformer för kollektivtrafiken och relationer kring dessa har vuxit fram i samförstånd med respektive region. Mindre kommuner uppger att det har tagit tid att etablera former för samverkan med regionen sedan RKM etablerades.

Rapporten är resultatet av ett pilotprojekt om hur samverkan inom kollektivtrafik sker mellan kommuner och regioner. Pilotprojektet har genomförts med stöd från Formas. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs rapporten
Snart tio år med regionala kollektivtrafikmyndigheter

Kontakt

Fler nyheter från CKS

Hand stoppar valsedel i låda.

Mer stöd för SD bland väljare i landsbygdsområden

De senaste valen har visat att stödet för Sverigedemokraterna (SD) har varit starkare på landsbygden än i städerna. Liknande mönster syns även i många andra länder i Europa och USA. Skillnaderna i stöd kan också finnas inom en och samma kommun.

Gissur Ó Erlingsson.

Extremt viktigt att kommunala beslutsprocesser fungerar rättssäkert

Gissur Erlingsson är professor inom statsvetenskap och har ett djupt engagemang i kommunforskning. Med fokus på demokrati och demokratiska processer återkommer han ofta till några ledord samverkan, legitimitet, opartisk, rättssäkerhet och korruption.

bild på ett snötäckt landskap och en brun stuga

Ny bok om samhällsplanering för landsbygdsutveckling

Det finns en bild av landsbygden som en homogen, idyllisk plats som samtidigt är lite omodern och inte förändringsbenägen. Med boken ”Hållbar samhällsplanering för landsbygden” vill forskare bidra till att sprida en mer nyanserad bild av landsbygden.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.