Fotografi av Carlos Vidal

Carlos Vidal

Forskningsingenjör

Hur kan teknik vara till hjälp i landsbygdsmiljöer? I min roll som"full stack" IoT-utvecklare arbetar jag huvudsakligen med att skapa prototyper för jordbruk och naturvård.

Presentation

Jag drivs av att hur teknik kan vara till hjälp i landsbygdsmiljöer, detta genom att få utveckla mina tekniska färdigheter och bygga enheter som har en inverkan.

Några färdigheter som jag använder i min roll:

  • Inbyggd programmering
  • Kretsdesign och PCB
  • RF-teknik som LoRa och cellulära nätverk
  • Linux-serverhantering
  • Docker

Projekt jag arbetar med

Agtech Sweden 

Jag är en av fyra innovationsblockledarna i organisationen, där vi hjälper till med utvecklingen av innovationsprojekt inom jordbruk.

Project Ngulia

Bevarande av vilda djur i Ngulia (Kenya) och Sanwild (Sydafrika). Vi hjälper parkvakterna genom att utveckla smart teknik för att göra deras arbete mer effektivt.

Projektsida

Stöd till studenter som gör sin MSc-avhandling 

Jag stöttar studenterna i utvecklingen av deras projekt. Särskilt när det gäller prototyper och hårdvara.

Organisationer

Forskning inom systemteknik vid LiU

Skyddsklädd person som håller en jordglob

Regional Infectious Disease Epidemiology and Simulations - RIDES

Vi forskar om utveckling och utvärdering av data- och informationsbehandling i samband med utbrott av infektionssjukdomar på lokal och regional nivå.

Sensorfusion

Forskningen inom sensorfusion har stor industriell relevans inom områden som till exempel autonoma fordon, samverkan mellan människa - robot och positionering med hjälp av mobiltelefoner.

Bilden visar ett system för satellitbaserad utportionering av flytande gödsel.

Agtech Sweden

Agtech Sweden syftar till att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet.