30 augusti 2021

Den 19 till 20 augusti hyllades Steve Woolgar, professor vid Tema Teknik och social förändring, med en konferens och avtackning som lockade världskändisar inom fältet teknik- och vetenskapsstudier.

Bild från hybridkonferensen där deltagare fanns på plats i LiU:s lokaler och andra medverkade på distans.
Konferensen var en hybrid där deltagare fanns på plats i LiU:s lokaler och andra medverkade på distans. Eric Snodgrass

Provocation: STS after Woolgar markerar slutet av Steve Woolgars tid på Linköpings universitet som professor och blev ett firande av hans akademiska liv. Konferensen var en summering av Woolgars olika bidrag till vetenskapen med medverkan av forskare som på olika sätt korsat hans väg och plockat upp hans idéer.

– Det var ett fantastiskt event med spännande och stimulerande bidrag från en bred grupp av kollegor, säger Woolgar efter konferensen.

Steve Woolgar verkar inom fältet teknik- och vetenskapsstudier (STS), ett tvärvetenskapligt fält med stor del samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning kring teknik och vetenskap. Woolgar var en av de som tidigt byggde fältet och har skrivit flera av de grundläggande texter som ger en introduktion till det. Han var tillsammans med flera andra forskare startskottet för forskning med en syn på vetenskap som social praktik och att forska kring forskning och hur den utförs.

Brian’s Magical Provocations.Brian’s Magical Provocations. Deltagare: Mark Elam, Maja Horst, Alan Irwin, Steve Woolgar and Brian Rappert Foto Catelijne CoopmansStora namn inom teknik- och vetenskapsstudier var med och bidrog under konferensen, bland andra Annemarie Mol, University of Amsterdam och Michael Lynch, Cornell University. Traditionella föredrag blandades med humoristiska inslag riktade direkt till Woolgar. I samband med avslutningen på fredagen hölls också en avtackningsmiddag.

– Det gör mig stolt att jag har kunnat hjälpa och uppmuntra så många fina kollegor till att ”think otherwise”, säger Woolgar.

Konferensen skulle ha ägt rum i december men flyttades på grund av pandemin. Den hölls som en hybridkonferens där hälften av deltagarna fanns på plats i Kåkenhus i Norrköping och hälften deltog online.  Catelijne Coopmans, David Moats, Else Vogel och Josefin Frilund stod som organisatörer och produktionen sköttes av Imponera AB.

– Många som jag pratade med på plats hyllade den som bästa hybridkonferensen de varit på, väldigt proffsig produktion, säger Jelmer Brüggemann, avdelningschef vid Tema T och en av deltagarna.

Steve Woolgars senaste arbete är boken The Imposter as Social Theory – Thinking with Gatecrashers, Cheats and Charlatans. Sedan han kom till Linköpings Universitet har han satt Tema T på kartan. Han har bland annat lockat flera internationellt kända medarbetare till avdelningen och seminarieserierna som hålls där, handlett doktorander och samarbetat med avdelningens forskare inom olika projekt.

– Han har verkligen breddat nätverket för Tema T:s medarbetare, säger Jelmer Brüggemann.

Video med highlights från konferensen

Video
Den här videon är producerad av Imponera AB.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.