Kursadministration inom Avdelningen för Fackspråk och Professionsspråk

Mitt huvudsakliga uppdrag är att sköta administrationen och vara ett stöd för lärare och studenter.

Arbetsuppgifter

  • Administratör på Avdelningen för Fackspråk
  • Kursadministratör inom Internationella Civilekonomprogrammet samt fristående kurser på grundnivå inom avdelningen

Jag arbetar mot denna avdelning

                 Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI             

Organisation