Fotografi av Marie Ekström Lorentzon

Marie Ekström Lorentzon

Administratör

Kursadministration inom avdelningen Fackspråk och professionsspråk

Mitt huvudsakliga uppdrag är att sköta administrationen och vara ett stöd för lärare och studenter.

Arbetsuppgifter

  • Administratör på avdelningen Fackspråk
  • Kursadministratör inom Internationella civilekonomprogrammet samt fristående kurser på grundnivå inom avdelningen

Jag arbetar mot denna avdelning

                 Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI             

Organisation