Administration inom produktionsekonomi

Mitt huvudsakliga uppdrag är att sköta administrationen och vara ett stöd för lärare och studenter.

Arbetsuppgifter

  • Administratör på avdelningen produktionsekonomi
  • Kursadministratör i ämnesområdets samtliga kurser
  • Administrativt ansvarig för samtliga examensarbeten inom avdelningen
  • Medarrangerar avdelningens konferenser och möten

Verksamheter nära migVisa/dölj innehåll