Fotografi av Emma Weinesson

Emma Weinesson

Administratör

Att arbeta serviceinriktat med både anställda och studenter som målgrupp är en stor del av min vardag som administratör. I min roll krävs en god samarbetsförmåga, kommunikation, flexibilitet och ett starkt driv.

Administratör vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Som administratör är mitt huvudsakliga uppdrag att vara ett administrativt stöd för både lärare och studenter.

Jag arbetar huvudsakligen på Avdelningen för produktionsekonomi (PEK), som bedriver utbildning och forskning kopplad till resurshushållning inom produktion och optimeringsapplikationer inom finans.

Arbetsuppgifter

  • Administratör med inriktning på forskning och grundutbildning på Avdelningen för produktionsekonomi (PEK)
  • Medarrangerar konferenser och möten vid PEK
  • Examensarbeten vid PEK

Övriga uppdrag

Jag arbetar mot denna avdelning

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI

Organisation