Administratör vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Som administratör är mitt huvudsakliga uppdrag att vara ett administrativt stöd för både lärare och studenter.

Jag arbetar huvudsakligen på två olika avdelningar:

  • Avdelningen för produktionsekonomi (PEK), som bedriver utbildning och forskning kopplad till resurshushållning inom produktion och optimeringsapplikationer inom finans 
  • Avdelningen för fluida och mekatroniska system (FLUMES), som bedriver forskning och utbildning inom hydraulik och flygteknik 

Arbetsuppgifter

  • Administratör med inriktning på forskning och grundutbildning på Avdelningen för produktionsekonomi (PEK)
  • Medarrangerar konferenser och möten vid PEK
  • Kursadministratör i ämnesområdets samtliga kurser på Avdelningen för fluida och mekatroniska system (FLUMES)
  • Examensarbeten vid PEK och FLUMES

Övriga uppdrag

Jag arbetar mot dessa avdelningar Visa/dölj innehåll

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEIVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll