Administratör vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Som administratör är mitt huvudsakliga uppdrag att vara ett administrativt stöd för både lärare och studenter.

Jag arbetar huvudsakligen på Avdelningen för produktionsekonomi (PEK), som bedriver utbildning och forskning kopplad till resurshushållning inom produktion och optimeringsapplikationer inom finans.

Arbetsuppgifter

  • Administratör med inriktning på forskning och grundutbildning på Avdelningen för produktionsekonomi (PEK)
  • Medarrangerar konferenser och möten vid PEK
  • Examensarbeten vid PEK

Övriga uppdrag

Jag arbetar mot denna avdelning Visa/dölj innehåll

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll