Administration inom industriell ekonomi

Som samordnare och administratör är mitt huvudsakliga uppdrag att vara ett administrativt stöd för både lärare och studenter.

Arbetsuppgifter:

 • Administratör på Avdelningen för industriell ekonomi
 • Kursadministratör i samtliga kurser kopplade till avdelningen
 • Administrativt ansvarig för samtliga examensarbeten inom dessa avdelningar:
  • Industriell ekonomi
  • Produktrealisering
  • Projekt, innovationer och entreprenörskap
  Administrativt stöd till institutionens samverkanskoordinator
 • Bemanning av IEI:s studerandeexpedition
 • Jag är även ett stöd för medarbetare på andra delar av institutionen med bland annat interna språkgranskningar, översättningar m.m.

Jag arbetar mot denna avdelning

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI

Organisation