Administratör vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Jag arbetar på avdelningen för Logistik- och Kvalitetsutveckling.

Arbetsuppgifter

  • Administratör med inriktning på forskning och grundutbildning på avdelningen för Logistik- och Kvalitetsutveckling (LOGQ)
  • Examensarbeten vid LOGQ
  • Medarrangerar konferenser och möten vid LOGQ
  • Administrativt ansvarig för examensarbeten inom avdelningarna: Energisystem, Fluida och mekatroniska system, Industriell miljöteknik, Konstruktionsmaterial, Logistik- och Kvalitetsutveckling, Malmstens, Mekanik och hållfasthetslära, Mekanisk värmeteori och strömningslära, och Produktionsekonomi.

Jag arbetar mot denna avdelning

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI

Organisation