Fotografi av Frida Carlsson

Frida Carlsson

Administratör

Mitt mål som administratör är att tillmötesgå medarbetare och studenter på bästa sätt med anpassad och god service. Det innebär att ta sig an uppgifter på ett ansvarsfullt och flexibelt sätt genom noggrannhet, samarbete och god kommunikation.

Administratör vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Jag arbetar på avdelningen för Logistik- och Kvalitetsutveckling.

Arbetsuppgifter

  • Administratör med inriktning på forskning och grundutbildning på avdelningen för Logistik- och Kvalitetsutveckling (LOGQ)
  • Examensarbeten vid LOGQ
  • Medarrangerar konferenser och möten vid LOGQ
  • Administrativt ansvarig för examensarbeten inom avdelningarna: Energisystem, Fluida och mekatroniska system, Industriell miljöteknik, Konstruktionsmaterial, Logistik- och Kvalitetsutveckling, Malmstens, Mekanik och hållfasthetslära, Mekanisk värmeteori och strömningslära, och Produktionsekonomi.

Jag arbetar mot denna avdelning

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI

Organisation