Fotografi av Frida Carlsson

Frida Carlsson

Administratör

Jag arbetar med administration på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) där mitt huvudsakliga uppdrag är att vara ett administrativt stöd för både medarbetare och studenter.

Administratör vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Arbetsuppgifter

 • Administratör med inriktning på forskning och grundutbildning på avdelningen för Logistik- och Kvalitetsutveckling (LOGQ)
 • Examensarbeten vid LOGQ
 • Medarrangerar konferenser och möten vid LOGQ
 • Administrativt ansvarig för examensarbeten inom avdelningarna:
  - Energisystem
  - Industriell miljöteknik
  - Konstruktionsmaterial
  - Logistik- och Kvalitetsutveckling
  - Malmstens
  - Mekanik och hållfasthetslära
  - Mekanisk värmeteori och strömningslära
  - Produktionsekonomi

Jag arbetar mot denna avdelning

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI

Organisation