Utbildningsadministration inom industriell miljöteknik

Mitt huvudsakliga uppdrag är att sköta administrationen och vara ett stöd för lärare och studenter.

Arbetsuppgifter

  • Administratör på Avdelningen för industriell miljöteknik
  • Kursadministratör i ämnesområdets samtliga kurser
  • Medverkar aktivt administrativt i en del av områdets forskningsprojekt
  • Medarrangerar avdelningens konferenser och möten
  • Administrativt ansvarig för examensarbeten inom de tekniska avdelningarna på IEI, såsom Energisystem, Fluida och mekatroniska system, Industriell miljöteknik, Konstruktionsmaterial, Mekanik och hållfasthetslära, Mekanisk värmeteori och strömningslära, Produktionsekonomi och Produktrealisering 

Jag arbetar främst mot denna avdelningVisa/dölj innehåll

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEIVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll