Utbildningsadministration inom industriell miljöteknik

Mitt huvudsakliga uppdrag är att sköta administrationen och vara ett stöd för lärare och studenter.

Arbetsuppgifter

  • Administratör på Avdelningen för industriell miljöteknik
  • Kursadministratör i ämnesområdets samtliga kurser
  • Medverkar aktivt administrativt i en del av områdets forskningsprojekt
  • Medarrangerar avdelningens konferenser och möten

Jag arbetar främst mot denna avdelning

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI

Organisation