Utbildningsadministration inom industriell miljöteknik

Mitt huvudsakliga uppdrag är att sköta administrationen och vara ett stöd för lärare och studenter.

Arbetsuppgifter

  • Administratör på avdelningen Industriell miljöteknik
  • Kursadministratör i ämnesområdets samtliga kurser
  • Administrativt ansvarig för examensarbeten inom de tekniska avdelningarna på IEI, såsom Industriell miljöteknik, Produktionsekonomi, Energisystem, Konstruktionsmaterial, Fluida och mekatroniska system, Industriell produktion, Mekanik och hållfasthetslära, och Mekanisk värmeteori och strömningslära
  • Medverkar aktivt administrativt i en del av områdets forskningsprojekt
  • Medarrangerar avdelningens konferenser och möten

Verksamhet nära mig
Visa/dölj innehåll