Administrativ resurs med varierande arbetsuppgifter

Som avdelnings- och kursadministratör har jag länge arbetat med praktisk utbildningsadministration, studieadministrativa ärenden och haft en samordnande servicefunktion för personal, studenter och externa parter i den dagliga verksamheten.

För närvarande arbetar jag 30% som administrativ resurs på IEI och tar varierande uppdrag från institutionens alla avdelningar. Övrig tid är jag tjänstledig för studier.

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI

Organisation