Kursadministration inom företagsekonomi

Mitt huvudsakliga uppdrag är att sköta administrationen och vara ett stöd för lärare och studenter.

Arbetsuppgifter

  • Administratör på avdelningen Företagsekonomi
  • Kursadministratör inom Civilekonomprogrammet och Internationella Civilekonomprogrammet samt fristående kurser på grund- och avancerad nivå inom avdelningen
  • Utlämning av tentamina samt allmän administration vid institutionens studerandeexpedition

Andra kontakter inom Företagsekonomi
Visa/dölj innehåll

Verksamhet nära mig
Visa/dölj innehåll