Fotografi av Maria Linder

Maria Linder

Administratör

Programadministratör för kandidatprogrammet i Systemvetenskap och masterprogrammet i IT och management.

Utbildningsadministration på avdelningen för Informationssystem och digitalisering (INDIG)

Som programadministratör arbetar jag med olika administrativa frågor för kandidatprogrammet i Systemvetenskap (SVP) samt masterprogrammet i IT och management (ITM). Som tidigare avdelnings- och kursadministratör har jag lång erfarenhet av att arbeta med praktisk utbildningsadministration, studieadministrativa ärenden och att vara en samordnande servicefunktion för personal, studenter och externa parter i den dagliga verksamheten. 

Jag arbetar mot denna avdelning

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI

Organisation