Administratör på avdelningen för Informationssystem och digitalisering (INDIG)

Som avdelnings- och kursadministratör har jag länge arbetat med praktisk utbildningsadministration, studieadministrativa ärenden och haft en samordnande servicefunktion för personal, studenter och externa parter i den dagliga verksamheten.

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI

Organisation