Fotografi av Anki Rune

Anki Rune

Administratör

Administratör vid Avdelningen för nationalekonomi (NEK).

Jag arbetar mot denna avdelning

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI

Organisation