Administration inom maskinteknik och design

Mitt huvudsakliga uppdrag är att sköta administrationen och vara ett stöd för lärare och studenter.

Arbetsuppgifter

  • Administratör på avdelningen Maskinkonstruktion
  • Kursadministratör i ämnesområdets samtliga kurser
  • Administrativt ansvarig för samtliga examensarbeten inom avdelningen
  • Medverkar aktivt administrativt i en del av områdets forskningsprojekt, samt studentorganisationen LiU Formula Student 
  • Medarrangerar avdelningens konferenser och möten

 

Interna uppdrag

  • Institutionens kontaktperson för studieadministrativa systemet LADOK
  • Ombokare i TimeEdit för Tekniska fakulteten
  • Sekreterare i Grundutbildningsrådet
  • Sitter med i Lokala samverkansgruppen (LSG)