Fotografi av Annika Karlsson

Annika Karlsson

Administratör

Programadministratör för de affärsjuridiska kandidatprogrammen och de affärsjuridiska masterprogrammen.

Utbildningsadministration inom affärsrätt

Mitt uppdrag som administratör på Avdelningen för affärsrätt är att vara ett stöd till medarbetare och studenter.

Arbetsuppgifter

  • Programadministratör för  programmen på Avdelningen för affärsrätt (Affärsjuridiska kandidatprogrammen och Affärsjuridiska masterprogrammen)
  • Administrativt ansvarig för samtliga uppsatsarbeten inom avdelningen
  • Medarrangerar avdelningens konferenser och möten
  • Administrerar avdelningens forskningsarbete

Interna uppdrag

  • Institutionens kontaktperson för FILFAK för studieadministrativa systemet LADOK
  • Institutionens ombokare för Filosofiska fakulteten i TimeEdit
  • Administratör i Studentsamverkansgruppen på IEI

 

Jag arbetar mot denna avdelning

Kollegor inom Affärsrätt

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI

Organisation