Utbildningsadministration inom affärsrätt

Mitt uppdrag som administratör på Avdelningen för affärsrätt är att vara ett stöd till medarbetare och studenter.

Arbetsuppgifter

  • Programadministratör för  programmen på Avdelningen för affärsrätt (Affärsjuridiska kandidatprogrammen och Affärsjuridiska masterprogrammen)
  • Administrativt ansvarig för samtliga uppsatsarbeten inom avdelningen
  • Medarrangerar avdelningens konferenser och möten
  • Administrerar avdelningens forskningsarbete

Interna uppdrag

  • Institutionens kontaktperson för FILFAK för studieadministrativa systemet LADOK
  • Institutionens ombokare för Filosofiska fakulteten i TimeEdit
  • Administratör i Studentsamverkansgruppen på IEI

 

Jag arbetar mot denna avdelning

Kollegor inom Affärsrätt

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI

Organisation