Catharina Elvör

Administratör

Programadministratör för civilekonomprogrammen.

Utbildningsadministration inom civilekonomprogrammen

Mitt huvudsakliga uppdrag är att sköta administrationen och vara ett stöd för programansvariga, lärare och studenter.

Arbetsuppgifter

Programadministratör inom Civilekonomprogrammet och Internationella Civilekonomprogrammet.

Jag arbetar mot dessa avdelningar

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI

Organisation