Administratör på Institutet för analytisk sociologi

Jag arbetar som administratör på Institutet för analytisk sociologi (IAS). Där ansvarar jag för den dagliga administrativa driften av institutet. Det innefattar bland annat inköp i Raindance, fakturahantering och resebokningar.

I mitt arbete har jag mycket kontakter med gäster till institutet från hela världen. Jag fungerar också som ett stöd till institutets ledning, framför allt till föreståndaren och avdelningschefen Maria Brandén och till hela den internationella forskargruppen vid IAS. Jag arbetar också nära institutets koordinator Åsa Wallhagen. 

Utöver arbetet som avdelningsadministratör på IAS arbetar jag som programadministratör för det internationella Masterprogrammet i Computational Social Science (CSS). Programmet är en spetsutbildning som lockar studenter från hela världen. I detta arbete stöttar jag studenter och personal med service och information om till exempel lärplattformen Lisam. Här arbetar jag i nära samarbete med studievägledare, programansvarig och studierektor.

Jag arbetar även som administratör och sekreterare för NSS, Nämnden för Skolsamverkan. NSS har som huvuduppdrag att, i samverkan med skolan, stimulera intresse i samhället för naturvetenskap, teknik, matematik och datavetenskap.

Jag arbetar på Institutet för analytisk sociologi

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI

Organisation