Fotografi av Madelene Töpfer

Madelene Töpfer

Samordnare

I mitt arbete har jag mycket kontakter med gäster från hela världen som besöker IAS och jag fungerar också som ett stöd till institutets ledning.

Samordnare på Institutet för analytisk sociologi

Jag arbetar som samordnare på Institutet för analytisk sociologi (IAS). Där ansvarar jag för den dagliga administrativa driften av institutet. Det innefattar bland annat inköp, fakturahantering och resebokningar.

I mitt arbete har jag mycket kontakter med gäster till institutet från hela världen. Jag fungerar också som ett stöd till institutets ledning, framför allt till föreståndaren och avdelningschefen Maria Brandén och till hela den internationella forskargruppen vid IAS.

Utöver arbetet som samordnare på IAS arbetar jag som programadministratör för det internationella Masterprogrammet i Computational Social Science (CSS). Programmet är en spetsutbildning som lockar studenter från hela världen.

Jag arbetar på Institutet för analytisk sociologi

Enheten för verksamhetsnära administration vid IEI

Organisation