Datorstödd produktutveckling

Det innebär hur datorstöd kan utnyttjas när en produkt ska modelleras och optimeras så att den uppfyller kund- och designkraven  och fungerar optimalt.

 

Jag är inblandad i olika kurser:

  • TMKT39 – Maskinelement
  • TMKT48 – Konstruktionsoptimering
  • TMKT57 – Produktmodellering
  • TMKT79 – Kollaborativ Multidisciplinär optimering
  • TMMT31 – Kandidatarbete Maskinteknik
  • Examensarbeten Maskinkonstruktion

Forskning

Forskningen är speciellt inriktad mot att använda numeriskt effektiva surrogatmodeller för att utföra beräkningar och analyser på ett snabbt och effektivt sätt. Dessa metoder har till exempel applicerats på delsystem till flygplan och industrirobotar.

Publikationer Visa/dölj innehåll

2021

2020

Nyheter Visa/dölj innehåll