Datorstödd produktutveckling

Datorstödd produktutveckling innebär hur datorstöd kan utnyttjas när en produkt ska modelleras och optimeras så att den uppfyller kund- och designkraven  och fungerar optimalt.

Forskning

Min forskning är speciellt inriktad mot att använda numeriskt effektiva surrogatmodeller för att utföra beräkningar och analyser på ett snabbt och effektivt sätt. Dessa metoder har till exempel applicerats på delsystem till flygplan och industrirobotar.

Publikationer

2021

2020

Utbildning

Jag är inblandad i dessa kurser:

  • TMKT39 – Maskinelement
  • TMKT48 – Konstruktionsoptimering
  • TMKT57 – Produktmodellering
  • TMKT79 – Kollaborativ Multidisciplinär optimering
  • TMMT31 – Kandidatarbete Maskinteknik
  • Examensarbeten Maskinkonstruktion

Kollegor

Organisation

Nyheter