Fotografi av Sam Thellman

Sam Thellman

Biträdande universitetslektor

Jag är forskare i kognitionsvetenskap med fokus på människa-robot-interaktion. 

Min forskning

Vad ser, vet och vill roboten? Min forskning handlar om människors vardagspsykologiska tolkningar av AI-system såsom självkörande fordon och människolika robotar.

Vi saknar ofta djupare teknisk förståelse för de artificiella intelligenta system som vi kommer i kontakt med i vardagen. I stället resonerar vi om dem utifrån antaganden om vad de har för kunskaper och vad de vill åstadkomma. I min forskning undersöker jag förutsättningarna för att interagera med olika slags AI-system utifrån sådana vardagspsykologiska antaganden. Min forskning bidrar därigenom till kunskap om hur vår kognition fungerar i social interaktion med AI.

Två personer håller ett robothuvud som lyser grönt

Publikationer

2024

Birgitta Thorslund, Sam Thellman, Victor Nyberg, H. Selander (2024) Simulator-based driving test prescreening as a complement to driver testing - Toward safer and more risk-aware drivers Accident Analysis and Prevention, Vol. 194, Artikel 107335 Vidare till DOI

2023

Franziska Babel, Sam Thellman, Tom Ziemke (2023) Cyclists' Perception of Automated Shuttle Buses in Shared Spaces PROCEEDINGS OF THE 11TH CONFERENCE ON HUMAN-AGENT INTERACTION, HAI 2023, s. 467-469 Vidare till DOI
Franziska Babel, Philipp Hock, Sam Thellman, Tom Ziemke (2023) Cars As Social Agents (CarSA): A Perspective Shift in Human-Vehicle Interaction PROCEEDINGS OF THE 11TH CONFERENCE ON HUMAN-AGENT INTERACTION, HAI 2023, s. 498-499 Vidare till DOI
Sam Thellman, Olle Ageskar, Ida Allander, Markus Degerstedt, Olof Hyland, Philip Nguyen, Hilda Naas, Nils Wickman, Tom Ziemke (2023) A Survey of Attributions and Preferences Regarding Higher-Order Mental States in Artificial Agents PROCEEDINGS OF THE 11TH CONFERENCE ON HUMAN-AGENT INTERACTION, HAI 2023, s. 97-104 Vidare till DOI
Sam Thellman, Erik Marsja, Anna Anund, Tom Ziemke (2023) Will It Yield: Expectations on Automated Shuttle Bus Interactions With Pedestrians and Bicyclists HRI '23: Companion of the 2023 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, s. 292-296 Vidare till DOI

Undervisning

Om avdelningen

Kollegor vid HCS

Om institutionen