Tillämpad artificiell intelligens

Jag är forskningsingenjör och biträdande labbledare för Reasoning and Learning Lab (ReaL).

I min position som forskningsingenjör och biträdande labbledare för Reasoning and Learning Lab (ReaL) ansvarar jag för den dagliga förvaltningen av all hårdvara, mjukvara, infrastruktur och kontorslokaler.

Dessutom deltar jag aktivt i och stödjer pågående forskningsaktiviteter som bedrivs av labbets doktorander och postdoktorer, och jag är involverad i både undervisning och handledning på alla nivåer.

Mina forskningsintressen kretsar kring AI och autonoma system.

Kortfattat CV

(På engelska)

  • PhD Computer Science, Dec 2019, Linköping University, Sweden.
  • Lic Computer Science, Oct 2017, Linköping University, Sweden.
  • MSc Computer Science, Nov 2013, Utrecht University, the Netherlands.
  • BSc Computer Science, Jul 2011, Utrecht University, the Netherlands.
  • Saab Aeronautics' first Point of Contact for Artificial Intelligence until 2022.
  • Part of the AIOps ELLIIT Infrastructure Initiative.
  • Part of the AI Academy management team.

 

Publikationer

2019

2018

2017

Forskning

AI Academy

Om avdelningen

Kollegor vid AIICS

Om institutionen