Fotografi av Daniel de Leng

Daniel de Leng

Postdoktor

Jag är postdoktor och biträdande labbledare för Reasoning and Learning Lab (ReaL).

Tillämpad artificiell intelligens

Jag är postdoktor och biträdande labbledare för Reasoning and Learning Lab (ReaL).

Mina forskningsintressen kretsar kring AI och autonoma system.

Kortfattat CV

(På engelska)

  • PhD Computer Science, Dec 2019, Linköping University, Sweden.
  • Lic Computer Science, Oct 2017, Linköping University, Sweden.
  • MSc Computer Science, Nov 2013, Utrecht University, the Netherlands.
  • BSc Computer Science, Jul 2011, Utrecht University, the Netherlands.
  • Saab Aeronautics' first Point of Contact for Artificial Intelligence until 2022.
  • Part of the AIOps ELLIIT Infrastructure Initiative.
  • Part of the AI Academy management team.

 

Publikationer

Licentiat- och doktorsavhandling

2023

Ella Olsson, Mikael Nilsson, Kristoffer Bergman, Daniel de Leng, Stefan Carlén, Emil Karlsson, Bo Granbom (2023) Urdarbrunnen: Towards an AI-enabled mission system for Combat Search and Rescue operations Proceedings of the 35th Annual Workshop of the Swedish Artificial Intelligence Society (SAIS 2023), s. 38-45 Vidare till DOI
Mattias Tiger, David Bergström, Simon Wijk Stranius, Evelina Holmgren, Daniel de Leng, Fredrik Heintz (2023) On-Demand Multi-Agent Basket Picking for Shopping Stores 2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), s. 5793-5799 Vidare till DOI

2019

Daniel de Leng (2019) Robust Stream Reasoning Under Uncertainty
Daniel de Leng, Fredrik Heintz (2019) Approximate Stream Reasoning with Metric Temporal Logic under Uncertainty Proceedings of the Thirty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), s. 2760-2767 Vidare till DOI

2018

Daniel de Leng, Fredrik Heintz (2018) Partial-State Progression for Stream Reasoning with Metric Temporal Logic SIXTEENTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRINCIPLES OF KNOWLEDGE REPRESENTATION AND REASONING, s. 633-634

AI Academy

Om avdelningen

Kollegor vid AIICS

Om institutionen