11 november 2020

Sex LiU-forskare får forskningsanslag i Cancerfondens stora utdelning. Forskningen handlar bland annat om ”digitala tvillingar” för individualiserad behandling, detaljstudier av ett farligt cancerprotein och att förändra levnadsvanor genom ett stöd via mobiltelefonen.

Forskarna intill NMR-utrustningen.Forskarna, här Alexandra Ahlner och Maria Sunenrhagen, använder kärnmagnetisk resonans (NMR) för att undersöka hur cancerproteinet MYC interagerar med andra proteiner. Foto Charlotte PerhammarDet största anslaget om 4,5 miljoner kronor fördelat över tre år får Maria Sunnerhagen, professor vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), till tvärvetenskaplig forskning om cancerproteinet MYC. Foto Charlotte Perhammar

– MYC-proteinet är som en megafon för proteinuttryck i cellen som driver celler mot ohämmad tillväxt. För att stoppa denna cellulära högtalare vill vi koppla ur sladden genom att bryta MYC-proteinets interaktioner med andra proteiner. En extra svårighetsgrad är att de här proteinkomplexen är mycket dynamiska och ständigt skiftar struktur. För att kunna få fram ögonblicksbilder av dessa komplex krävs tillgång till avancerade fysikaliska tekniker inom bland annat kärnmagnetisk resonans (NMR), som vi har lång erfarenhet av här vid LiU, säger Maria Sunnerhagen.

Projektet drivs i nära samarbete med forskare och läkare vid Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Kanada, bland annat med LiU:s hedersdoktor Linda Penn.

– Vi är fantastiskt glada över att få fortsatt förtroende från Cancerfonden att driva detta projekt, där vi använder avancerade biofysikaliska metoder för att hitta och bryta MYC-proteinets interaktioner i aggressiv tumörutveckling, säger Maria Sunnerhagen. 

Rekordstor utdelning

Mikael Benson, professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), har beviljats 3 miljoner kronor över tre år till forskning om avancerade datormodeller, ”digitala tvillingar”, för individualiserad behandling vid cancer i tjock- och ändtarm, kolorektalcancer.

Tre miljoner får även Colm Nestor, universitetslektor vid BKV, for forskning om biologiska mekanismer och möjlig behandling vid T-cells akut lymfoblastisk leukemi.

Marcus Bendtsen, universitetslektor vid Institutionen för hälsa och medicin (HMV), har beviljats 2,4 miljoner kronor fördelat över tre år till forskning som syftar till att utvärdera ett stöd för förändring av levnadsvanor via mobiltelefon.

Även Karin Roberg, adjungerad professor vid BKV, får 2,4 miljoner kronor till forskning om identifiering av biomarkörer med betydelse för behandlingssvar, klinisk prognos och målinriktad behandling i huvud-och-halscancer.

Stefan Koch, universitetslektor vid BKV, har beviljats 600 000 kronor under ett år för utvärdering av det cancerrelaterade proteinet FOXB2 vid neuroendokrin prostatacancer för att utveckla målinriktade cancerläkemedel.

I höstens utdelning ger Cancerfonden forskningsanslag om 709 miljoner kronor till totalt 252 forskningsprojekt. Tillsammans med vårens utdelning blir landar det på en totalsumma om 799 miljoner kronor under år 2020. Det är det största årliga beloppet under fondens historia.

– Pengarna kommer uteslutande från det svenska folkets givarvilja och deras gåvor, och det känns fantastiskt att vi kan dela ut en sådan otroligt stor summa till cancerforskningen under ett år som har kantats av så mycket turbulens och osäkerhet, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden, i ett pressmeddelande.


Tidigare nyheter om forskningsprojekten

Senaste nytt från LiU

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.

Forskare håller tygbit framför ansiktet.

Snart blir dina kläder extramuskler

Textila muskler är ett ungt forskningsfält. På sikt kan tekniken byggas in i kläder som kan ge en extra boost vid tunga lyft, ge kramar på distans och hjälpa synskadade navigera i stadsmiljö.

Bidrag från Familjen Kamprads stiftelse förlänger forskningsprogram om smarta elnät

Forskningsprogrammet “Resistans och effekt - om smarta elnät för de många människorna” har fått ytterligare 19,8 miljoner kronor i bidrag från Familjen Kamprads stiftelse och fortsätter i tre år till.