12 juni 2024

Keti Chukhrov har uppskattat sitt år vid LiU som gästprofessor i Tage Danielssons namn. Hon är imponerad av hur demokratiskt arbetet är upplagt, samt det stöd och fina samarbete som präglar IKOS.

Keti Chukhrov.
Keti Chukhrov är konst- och kulturteoretiker med ett intresse för filosofi, politik och medieteori, samt författare och konstnär. Karin Midner

– Jag har lärt mig mycket här, jag blev väldigt överraskad över att institutionen var så omfångsrik i sina ämnen. Universitetet är otroligt välorganiserat. Jag är imponerad över hur beslut fattas kollegor emellan. Alla får vara med oavsett vad de forskar om eller hur de ser på saker. Det är helt annorlunda än vid akademin i Tyskland, England och inte minst i Ryssland till exempel, där det är hierarkiskt och allt styrs uppifrån. Därför var jag ovan vid detta när jag började arbeta på IKOS, men jag uppskattar verkligen när beslut kan ske kollektivt. Mina två terminer här har varit en väldigt produktiv tid.

En produktiv frihet

Keti Chukhrov har varit gästprofessor i Tage Danielssons namn sedan september 2023. När hon kom hit kände hon inte till så mycket om hans författarskap och vad hans arbete har betytt för det svenska samhället.

– Jag har förstått att han hade en speciell sorts humor. Utöver själva underhållningen så var hans humor även en samhällsanalys. Jag skulle vilja placera hans stil någonstans mellan Monty Python och de ryska författarna Michail Zosjtjenko och Daniil Charms.

Keti Chukhrov återkommer till hur mycket hon har uppskattat den frihet som hon har känt vid LiU. Här har hon fått en möjlighet att lära sig nya saker, även utanför sitt ämne.

Hon har arrangerat seminarier där hon delat med sig om sin forskning om performativitet och undersökningar av de postsocialistiska institutionerna, som stöter på svårigheter att bygga icke-auktoritära sammanhang. Bland annat har hon berättat om hur kulturpolitik och institutionella strategier inom konsten har påverkat kriget, samt omprövningar av de begrepp som formade moderniteten i samband med samtida avkolonial kritik.

Hon betonar hur socialdemokratin har präglat akademin i Sverige mer än någon annanstans och berättar att hon har upplevt en hög toleransnivå och en särskild social omsorg här.

Stimulerande möten med doktorander

Keti Chukhrov har fått veta att det finns en social tradition i Sverige och refererar till Jantelagen – som lär svenskarna att sänka sitt ego och att undvika högmod i sin karriär.

 

Jag antar att Jantelagen skapar en balans mellan framgångsbehovet och den professionella jämställdheten som finns mellan kollegor här.

 

Hon återkommer till skillnaden mellan svenska lärosäten och de mer konkurrensutsatta universitet hon har arbetet vid i USA och i England, samtidigt som hon reflekterar över för- och nackdelar. Hon tycker att det svenska systemet inkluderar mycket samarbete, är transparant och har en hög jämlikhet. Vid LiU har hon upplevt en horisontell kommunikation mellan doktorander och professorer.

Keti Chukhrov.
Karin Midner

– De doktorander jag mött här på LiU är redan självständiga forskare. Min undervisning kan liknas vid ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte. Jag har fått nya insikter och ny kunskap av dessa fantastiska yngre kollegor. De tar ett stort ansvar, är mycket engagerade och vågar vara kritiska. När de lämnar feedback på varandras arbeten så är de öppna, konkreta och ärliga utan att förolämpa och det har verkligen varit intressant att ta del av detta.

En kontrast till Ryssland

Keti Chukhrov berättar att tiden i Sverige har varit fridfull, hon har kunnat ägna mycket tid till forskning. Men att den fredliga tiden har varit en enorm kontrast till det krigsförhållande som uppstod i Ryssland genom den ryska invasionen av Ukraina.
Som ett resultat av kriget övergavs det ledande ryska universitetet där hon hade arbetat sedan 2016 – The Higher School of Economics – både av studenter och professorer. Många blev avskedade, de sammanhang som hade konstruerats under decennier utplånades på några månader. Detta krigsförhållande är orsaken till Keti Chukhrovs exil från Ryssland.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.

Kvinna i bygghjälm.

Hennes uppdrag är svårt – men kul och fullt möjligt

Vi är mitt uppe i en tuff omställningen som ska rädda vår miljö och leda till en mer hållbar utveckling. Då behövs innovationskraft och kunskap, menar Marie Trogstam, LiU-alumnen som nu är chef för hållbarhet och infrastruktur hos Svenskt Näringsliv.