22 maj 2024

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden den 1 juni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)
Carl Fredrik Graf, avgående landshövding i Östergötland, får Linköpings universitets förtjänstmedalj 2024. Mottagare av förtjänstmedaljen utses av rektor. Länsstyrelsen Östergötland

Det är landshövdingens många uppdrag med inriktning på samverkan och samordning mellan olika externa aktörer i Östergötland men också nationellt som lyfts fram i LiU:s motivering:

”Han har under sina sex år som regeringens högsta tjänsteman i Östergötland skapat och odlat viktiga nätverk och under hans värdskap har Linköpings Slott varit en central mötesplats för aktuella framtidsfrågor.

Carl Fredrik är en av LiU:s främsta vänner, en tillskyndare av växelspelet mellan den kunskap som finns bland medarbetare och studenter vid universitetet och de behov som näringsliv och samhälle har. Han har stor del i Östergötlands nuvarande attraktions- och innovationskraft.”

Carl Fredrik Graf tar emot förtjänstmedaljen ur rektor Jan-Ingvar Jönssons hand vid den akademiska högtiden den 1 juni.

Läs mer om förtjänstmedaljen

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.