Drygt 12 miljoner från Horizon 2020

Två projekt vid Linköpings universitet har fått anslag från EU:s satsning Horizon 2020. Det ena handlar om utrustning för övervakning av luftföroreningar, medan det andra handlar om trådlös kommunikation utan avbrott.

Erik G Larsson ritar formler på en glasskiva. [Erik G Larsson tilldelas sex miljoner för ett projekt om smart teknik för trådlös kommunikation. Thor Balkhed

LiU-forskarna David Bastviken och Magnus Gålfalk vid Institutionen för Tema får sex miljoner kronor för projektet TRIAGE, som ska utveckla en effektivare sensor för övervakning av luftföroreningar. Luftföroreningar innebär en stor risk för vår hälsa, men den teknik som finns för att övervaka luftföroreningar är inte tillräckligt effektiv. Med hjälp av den senaste tekniken för optiska gasmätningar ska övervakningssystemet kunna upptäcka och varna för många typer av skadliga gaser samtidigt på luftförorenade platser. Den nya sensorn kommer att testas både i Sverige och Schweiz och förväntas bli viktig för framtidens luftmiljöövervakning. 

Även projektet REINDEER, lett av Erik G Larsson vid Institutionen för systemteknik, tilldelas nära sex miljoner kronor. Projektet ska utveckla smart teknik för trådlös kommunikation, speciellt inriktad mot interaktiva upplevelser som kräver avbrottsfri kommunikation till många uppkopplade enheter samtidigt. Projektet kommer att utveckla en ny radioinfrastruktur-teknik, RadioWeaves. Där kommer antenner, med all tillhörande elektronik, integreras i naturliga föremål, som till exempel byggnader och möbler. RadioWeaves ska tiofaldiga datahastigheter och prestanda jämfört med system som finns idag.

Horizon 2020 är EU:s största forsknings- och innovationsprogram någonsin. Inom ramen för detta delas anslag ut till forskning som möter olika samhällsutmaningar.

 

Senaste nytt från LiU