13 juni 2022

Med akademi och industri i nära samverkande symbios skördas innovativa framgångar som gynnar både näringsliv och samhälle. Forskare och företagspartners träffades på LiU inom ramarna för ELLIIT, ett strategiskt forskningsområde med fokus på IT och mobil kommunikation.

Gunnar Tornmalm, Scania, håller en dragning om automation inom transportsektorn inför ELLIIT-kollegorna.
Gunnar Tornmalm, Scania, håller en dragning om automation inom transportsektorn inför ELLIIT-kollegorna. Foto: Stefan Holgersson

Forskningsdrivet

– Det är första gången vi möts på det här sättet och samlas till en industrirådsdag med alla involverade parter. Det är ett utmärkt sätt att med avstamp i vad vi gemensamt åstadkommit fortsätta framåt och fördjupa vår samverkan. Vi har haft mycket givande diskussioner som nu ligger till grund för en spännande utveckling av vårt forskningsdrivna samarbete, säger Per Dannetun, forskningsdirektör på LiU och ordförande i styrgruppen för ELLIIT.

Magnus Frodigh, Ericsson.Magnus Frodigh, forskningschef på Ericsson, ser ett mycket stort värde i forskningssamarbetet inom  ELLIIT .

ELLIIT, the Linköping-Lund initiative on IT and mobile communication, är en stor och bred allians, som samlar komplementära forskningskompetenser vid universiteten i Linköping och Lund samt utvalda forskargrupper vid Halmstad Högskola och Blekinge tekniska högskola. Alliansen är komponerad för att kunna möta framtidens utmaningar inom IT och kommunikation på ett samlat och brett sätt.

ELLIIT är ett av de strategiska forskningscenter som regeringen tog initiativ till 2010 och som 2020 expanderade kraftigt – i runda tal en tredubbling av kraft och resurser. Verksamheten finansieras med statliga medel öronmärkta för forskning inom IT och mobil kommunikation.

– Expansionen är effekten av högkvalitativa resultat och genomslag för den forskning som ELLIIT bedrivit under sina första år. Forskningen har utmynnat i hela kedjan, från akademisk grundforskning till resultat som kan avsättas i produkter och processer inom industri/näringsliv och samhälle, säger professor Erik G Larsson, föreståndare för ELLIIT, och tillägger:

– Styrkan ligger dels i att vi samlat ihop så många delar inom vårt forskningsområde, och som var och en håller en hög akademisk nivå. ELLIIT som organisation greppar helheten inom IT och mobil kommunikation, men ytterst kommer vi ner till vad enskilda forskare presterar.

Råd med industrin

En starkt bidragande framgångsfaktor är det nära samarbetet med näringslivet. Ett industriråd bestående av ledande personer inom svensk industri – däribland ABB, Ericsson och Saab – är starkt knutet till ELLIIT. Under industrirådsdagen i studenthuset på LiU den 2 juni deltog ett 20-tal personer från näringslivet och akademin. Samtalen och diskussionerna har bland annat handlat om företagens behov och om hur ELLIIT kan maximera nyttan för industrin och samhället sett till vad som kan åstadkommas inom forskningsområdet.

Shiva Sander Tavallaey, ABB.Shiva Sander Tavallaey, Senior Principal Scientist på ABB, har varit engagerad i ELLIIT sedan starten 2010 och är väldigt nöjd med vad samarbetet resulterat i.

Shiva Sander Tavallaey, Senior Principal Scientist på ABB, har varit engagerad i ELLIIT sedan starten 2010. Under en fikapaus berättar hon:

– Det har varit en intressant resa, där vi funnit många gemensamma forskningsfrågor. Jag är väldigt nöjd med vad samarbetet inom ELLIIT resulterat i och jag ser en ännu större potential sedan 2020 då resurserna ökade kraftfullt. Den forskning som bedrivs idag har en betydligt mer direkt relevans på applikationsnivå för industrin. I det långa loppet pushar forskningen utvecklingen för industriapplikationer. Det handlar om allt, exempelvis robotar och Connected Systems. Nu kommer vi närmare applikationerna och försöker hitta Connections med verkliga livet, säger Shiva Sander Tavallaey.

Informationsteknologi och mobil kommunikation är under snabb utveckling. Detta kommer att starkt påverka både industri och samhälle. Traditionell mobiltelefoni förändras mot system och plattformar med oanad kapacitet.

Viktigt fokusområde

Magnus Frodigh, forskningschef på Ericsson, är högst medveten om hur viktigt det är att driva utvecklingen i den absoluta frontlinjen. Sedan ett par år är han en av de engagerade medlemmarna i ELLIIT:s industriråd.

– ELLIIT är ett väldigt viktigt fokusområde med den satsning som görs för kommunikation och digitalisering. Som jag ser det är det otroligt viktigt för Sverige, industrin och självfallet för Ericsson. Forskningsdelen har en väldigt relevant inriktning.

Magnus Frodigh tar utvecklingen av 6G – nästa generations kommunikationsteknik – som ett högaktuellt exempel, och lyfter fram den forskning i avancerade antennsystem som bedrivs inom ramarna för ELLIIT.

– Vi har verkligen stor nytta av det här forskningscentret. Det är ett av våra viktigaste samarbeten över huvud taget. Den mesta tekniken vi har i våra produkter kommer från den akademiska världen. Där föds idéer som sedan kan förverkligas.  kommer att fortsätta vara ett av huvudprogrammen för oss på Ericsson, säger Magnus Frodigh.

Gruppbild.Stående, från vänster till höger: Viktor Öwall (LU), Erik G. Larsson (LiU), Magnus Frodigh (Ericsson), Lars Nielsen (LiU), Fredrik Hertzberg (Axis Communications), Karl-Erik Årzen (LU), Stefan Andersson (SAAB), Petter Bedoire (SAAB), Björn Ekelund (Ericsson), Lars Lundberg (BTH), Fredrik Tufvesson (LU), Richard Pates (LU). Sittande, från vänster till höger: Gunnar Tornmalm (Scania), Nicklas Johansson (Ericsson), Shiva Sander Tavallaey (ABB), Per Dannetun (LiU), Inger Erlander Klein (LiU), Angela Sanseverino (LiU).

Strategiskt forskningsområde

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.