Femårigt forskningsprogram om segregation avslutat

Slutrapport forskningsprojekt om segregation. Slutrapport forskningsprojekt om segregation.

Nu är slutrapporten från IAS forskningsprogram Segregation: Mikromekanismer och makrodynamik publicerad. Det femåriga programmet, finansierat av Riksbankens jubileumsfond och genomfört i samarbete med Institutet för framtidsstudier, har haft som mål att förstå etnisk och könsmässig segregation i Sverige.

De deltagande forskarna har arbetat med stora mängder registerdata och storskaliga simuleringar för att studera hur arbetsplatser, skolor och geografiska områden segregeras på olika sätt. På samma gång har de utvecklat nya metoder inom den analytiska sociologin.

Här kan du läsa programmets slutrapport: RJ:s skriftserie 16

Senaste nytt från LiU