14 februari 2020

Slutrapport forskningsprojekt om segregation.
Slutrapport forskningsprojekt om segregation.

Nu är slutrapporten från IAS forskningsprogram Segregation: Mikromekanismer och makrodynamik publicerad. Det femåriga programmet, finansierat av Riksbankens jubileumsfond och genomfört i samarbete med Institutet för framtidsstudier, har haft som mål att förstå etnisk och könsmässig segregation i Sverige.

De deltagande forskarna har arbetat med stora mängder registerdata och storskaliga simuleringar för att studera hur arbetsplatser, skolor och geografiska områden segregeras på olika sätt. På samma gång har de utvecklat nya metoder inom den analytiska sociologin.

Här kan du läsa programmets slutrapport: RJ:s skriftserie 16

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.