14 februari 2020

Slutrapport forskningsprojekt om segregation. Slutrapport forskningsprojekt om segregation.

Nu är slutrapporten från IAS forskningsprogram Segregation: Mikromekanismer och makrodynamik publicerad. Det femåriga programmet, finansierat av Riksbankens jubileumsfond och genomfört i samarbete med Institutet för framtidsstudier, har haft som mål att förstå etnisk och könsmässig segregation i Sverige.

De deltagande forskarna har arbetat med stora mängder registerdata och storskaliga simuleringar för att studera hur arbetsplatser, skolor och geografiska områden segregeras på olika sätt. På samma gång har de utvecklat nya metoder inom den analytiska sociologin.

Här kan du läsa programmets slutrapport: RJ:s skriftserie 16

Senaste nytt från LiU

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.

Manlig och kvinnlig forskare vid bokhylla.

Kraftsamling kring framtidens elsystem

Tänk dig elförsörjningen år 2050. Nu ska LiU-forskare analysera energisystemet utifrån dess egen förmåga att hantera störningar, efter en donation från Polar Structure Initiative Foundation.

En person leker med en boll.

Ny forskning ska få fotbollsplaner mer hållbara

Konstgräsplaner betyder mycket för svensk fotboll – men det nordiska klimatet ställer till det. I dag finns inget bra miljövänligt alternativ till mikrogranulat som förbjuds  2031. Nu ska forskare titta på hur vi kan få mer cirkulära fotbollsplaner.