07 april 2022

Sju internationella forskare som på olika sätt bidragit till forskningen vid Linköpings universitet blir hedersdoktorer. Ceremonin där de promoveras äger rum den 21 maj under vårens akademiska högtid.

Människor som sitter på en scen
Akademisk högtid vid Linköpings universitet 2019. Peter Holgersson AB

De utvalda forskarna har nära samarbeten med LiU-forskare inom språk- och läskunnighet, klimatpolitik, AI, organisk elektronik, medicinsk bildvetenskap och inflammationssjukdomar. De utsågs till hedersdoktorer redan våren 2020, men på grund av coronapandemin är det först nu de kommer till Sverige för att promoveras.

Två filosofie hedersdoktorer – professorerna Brian Byrne och Richard Olson – har tillsammans med LiU-professorn Stefan Samuelsson varit huvudansvariga för en stor internationell tvillingstudie under 20 år för att studera hur arv och miljö påverkar barns språk och tidiga läsutveckling. Filosofie hedersdoktor blir även professor Karen O’Brien, som är en föregångare inom tvärvetenskaplig forskning om klimatförändringarnas samhälleliga effekter.

Till teknologie hedersdoktor har utsetts professor Jeannette M. Wing, särskilt för hennes arbete kring datalogiskt tänkande och artificiell intelligens. Professor George Malliaras, som också blir teknologie hedersdoktor, är en av pionjärerna inom organisk elektronik och har forskat inom området i över 25 år. Professor Cynthia H. McCollough har utsetts till teknologie hedersdoktor för sina insatser i gränslandet mellan medicin och teknik.

Professor Derek McKay, en väletablerad forskare inom mag-tarmkanalens fysiologi och patofysiologi, speciellt i relation till inflammatoriska sjukdomar, har utsetts till medicine hedersdoktor.


Mer om tidigare hedersdoktorer och promotionen

Senaste nytt från LiU

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.