Tänkvärt humorpris till LiU:s kattforskning

Lingvisten Robert Eklund får tillsammans med två andra forskare IG Nobelpriset för sin forskning om katters sätt att jama, kurra, spinna och på andra sätt kommunicera med oss människor. Det annorlunda nobelpriset går till forskning som först får oss att skratta – och sedan tänka.

Katt. Inte bara mjau. Katter kan kommunicera på många sätt. Foto: Mikhail Vasilyev/Unsplash

Imponerande förmåga 

Robert Eklund och gepard.Inte bara tamkatter. I sin egen forskning har Robert Eklund främst intresserad sig för geparder.

Robert Eklund får priset i biologi tillsammans med Susanne Schötz och Joost van de Weijer vid Lunds universitet. Susanne Schötz är docent i fonetik och leder forskningsprojektet Meowsic (Melody in human-cat communication) om just katters sätt att ”prata” med hussar, mattar och andra människor.

Katternas språk är väldigt mycket mer än bara jamande, som vi kanske först tänker på. Juryn skriver, fritt översatt, att priset delas ut ”för analyserna av variationer i spinnande, kvittrande, drillande, mumlande, stönande, gnisslande, väsande, ylande, morrande, pipande och andra former av kommunikation mellan katt och människa”. Många olika ljud blir det.

– Kommunikation mellan olika arter har blivit en ny vetenskapsgren som intresserar allt fler. Rent allmänt visar dagens forskning också att djur har imponerande kommunikationsförmågor, långt större än vi någonsin kunnat ana, har Robert Eklund sagt i en tidigare intervju och tillade apropå katterna:

Språkmelodi

– De har lärt sig att använda språkmelodin på ett specifikt sätt i vardagsinteraktionen med sina ägare. Deras språkinlärning har en hel del att säga om vi själva utvecklat vår språkförmåga.

IG Nobelpriset delas ut i tio olika discpliner och instiftades 1991 av tidskriften Annals of Improbable Research. Målet är enligt hemsidan att fira det ovanliga, hedra det kreativa och stimulera intresset för naturvetenskap, medicin och teknologi.

Prisets namn är för övrigt en ordlek som syftar på det engelska ordet ”ignoble” (oädel) och namnet ”Nobel”.

  • Läs mer om forskningsprojektet Meowsic
  • Sedan vårterminen 2019 leder Robert Eklund en kurs om katters kommunikation. Mer information finns här. Huvudbok är Susanne Schötz bok Kattens hemliga språk, som Robert Eklund starkt rekommenderar för alla som är intresserade.

Tidigare artiklar

Senaste nytt från LiU