02 februari 2024

Nyligen hölls ett heldagsseminarium om AI och Säkerhet vid Linköpings universitet. Seminariet arrangerades av The Swedish-Central American Chamber of Commerce (SWECA) i samarbete med bland annat Linköpings universitet, Länsstyrelsen Östergötland och Polisen.

AI-genererad bild med robot som försöker skriva ordet säkerhet.
AI-genererad bild med Adobe Firefly 2 av Simon Höckerbo för den här sidan.

SWECA som organisation fungerar som en affärsförbindelse mellan Sverige och Centralamerika. Bland annat så bistår SWECA med uppdaterad information, nätverk och kontaktpersoner till svenska företag som är medlemmar och som har intressen i regionen. Syftet är att främja ökad handel och samarbeten mellan Sverige och den centralamerikanska regionen. Av den här anledningen var deltagare som Östergötlands landshövding Carl Fredrik Graf och flera ambassadörer från Syd- och Centralamerika närvarande.

Under seminariet hölls presentationer inom området AI och Säkerhet, bland annat av representanter från NOA, NFC och AI Sweden. Gemensamt för presentationerna var framför allt två punkter – hur AI kan göras säker och hur AI kan användas för att skapa säkerhet.

AI:s påverkan i säkerhetsfrågor

Forskare från Linköpings universitet var även deltagande och presenterade sina arbeten inom området. En av dem var Fredrik Heintz, professor vid Institutionen för datavetenskap (IDA), som beskrev sitt arbete och seminariet.

– Min presentation gav en översikt över vad AI är och hur AI påverkar säkerhetsfrågorna. Ett budskap är att AI kommer få stor påverkan på alla aspekter av samhället, inklusive säkerhetsfrågor.

Heintz betonar att AI är här nu och inte någonting som kommer om flera år.

– Det viktigaste är att inse att de som effektivt använder AI kommer få ett väldigt stort försprång jämfört med de som inte gör det. Det här gäller även kriminella och stater med andra intressen än våra. Alltså är det väldigt viktigt för oss att säkerställa att vi har den kompetens och förmåga som behövs för att kunna utveckla AI-tekniken och att använda den på ett effektivt sätt, exempelvis inom polisen.

LiU:s roll för framtida samarbeten

Jan-Åke Larsson, prefekt vid Institutionen för systemteknik (ISY), presenterade kvantteknologilabbet och forskningen som bedrivs där. Vid besöket var tre experiment aktiva, varav ett handlade om kvantkryptering för att möta framtidens krav på säker informationsöverföring. I efterhand beskrev Larsson besöket.

– Besöket i labbet blev ett avbrott från alla presentationer och verkade väldigt uppskattat. Gästerna var mycket intresserade av exempelvis molnlösningar och suveränitet över sin egen data.

Kvantteknologiskt experiment.

Larsson belyste även Linköpings universitets roll inom området AI och säkert.

– Dagen handlade mycket om samverkan mellan LiU, deltagande företag och de representerade ländernas akademier och industrier. Det är roligt att se hur mycket Linköpings universitet har bidragit till vårt omgivande samhälle. Det blev väldigt tydligt under seminariet med alumner som nu är ute och jobbar med bland annat AI och säkerhet.

Även Maria Engelmark, internationaliseringsdirektör vid Linköpings universitet, höll en kortare presentation om universitetets internationaliseringsstrategi och om internationella samarbeten med ett fokus på Centralamerika.

Utveckling även utanför akademin

Under dagen hölls även presentationer från ledande företag baserade i Östergötland. Bland annat presenterade CloudBackend AB, XIOS/3 AB och AXIS Communications AB sina arbeten med digital nationell suveränitet, säker applikationsteknologi och hur AI med smarta kameror kan öka säkerheten i samhället.

AI vid LiU

Relaterad forskning

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.