Tidigare LiU-doktorand kritiseras för plagiat

En tidigare LiU-doktorand kritiseras i ett beslut från den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.

Streckteckning av papper och ett förstoringsglasKritiken rör introduktionsavsnittet – den så kallad kappan – till hens doktorsavhandling, som bedöms ha stora brister när det gäller citering och referenshantering. Meningar är direkt kopierade ur andra källor utan att citat angivits. I meningar som bygger på andra källor har källa inte angivits. Och det framstår även som att vissa mindre ändringar av figurer gjorts för att det inte ska framstå som plagiering.

Nämnden bedömer sammanfattningsvis att introduktionsavsnittet innehåller omfattande plagiering. Man konstaterar att texten har tagits fram i slutskedet av forskarutbildningen, när en doktorand ska ha kunskap om hur ursprungskällor ges ett korrekt erkännande. Man menar att forskaren varit grovt oaktsam och gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

Nämndens beslut har ännu inte vunnit laga kraft och kan komma att överklagas till förvaltningsrätten.


Senaste nytt från LiU