19 januari 2022

En tidigare LiU-doktorand kritiseras i ett beslut från den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.

Streckteckning av papper och ett förstoringsglasKritiken rör introduktionsavsnittet – den så kallad kappan – till hens doktorsavhandling, som bedöms ha stora brister när det gäller citering och referenshantering. Meningar är direkt kopierade ur andra källor utan att citat angivits. I meningar som bygger på andra källor har källa inte angivits. Och det framstår även som att vissa mindre ändringar av figurer gjorts för att det inte ska framstå som plagiering.

Nämnden bedömer sammanfattningsvis att introduktionsavsnittet innehåller omfattande plagiering. Man konstaterar att texten har tagits fram i slutskedet av forskarutbildningen, när en doktorand ska ha kunskap om hur ursprungskällor ges ett korrekt erkännande. Man menar att forskaren varit grovt oaktsam och gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

Nämndens beslut har ännu inte vunnit laga kraft och kan komma att överklagas till förvaltningsrätten.


Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.

Taggar