19 januari 2022

En tidigare LiU-doktorand kritiseras i ett beslut från den nationella Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.

Streckteckning av papper och ett förstoringsglasKritiken rör introduktionsavsnittet – den så kallad kappan – till hens doktorsavhandling, som bedöms ha stora brister när det gäller citering och referenshantering. Meningar är direkt kopierade ur andra källor utan att citat angivits. I meningar som bygger på andra källor har källa inte angivits. Och det framstår även som att vissa mindre ändringar av figurer gjorts för att det inte ska framstå som plagiering.

Nämnden bedömer sammanfattningsvis att introduktionsavsnittet innehåller omfattande plagiering. Man konstaterar att texten har tagits fram i slutskedet av forskarutbildningen, när en doktorand ska ha kunskap om hur ursprungskällor ges ett korrekt erkännande. Man menar att forskaren varit grovt oaktsam och gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

Nämndens beslut har ännu inte vunnit laga kraft och kan komma att överklagas till förvaltningsrätten.


Senaste nytt från LiU

Förmultnat löv.

En kemisk gåta löst – reaktionen som förklarar stora kolsänkor

En gåta som gäckat forskarvärlden i 50 år har nu fått sitt svar. Forskare från bland annat LiU har visat att en särskild typ av kemisk reaktion kan förklara varför organiskt material i sjöar och vattendrag är så motståndskraftigt mot nedbrytning.

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

Taggar